Zastosowanie pomiarów osmometrycznych do oceny oddziaływań pomiędzy białkami i polisacharydami w wodnych roztworach

Marta Liszka-Skoczylas , Anna Ptaszek , Monika Halik , Narcyz Mirosław Grzesik

Abstract

Among other things, shelf life of food products depends on interactions among proteins, polisaccharides, and water. It is possible to assess them based on the measurements of osmotic pressure in model systems: solvent - single biopolymer or a mixture of biopolymers. The initial research material constituted aqueous solutions of protein isolates: whey (WPI) and soy (SPI) as well as of aqueous solutions of polysaccharides: xanthan gum (XG) and inulin (INU). In the process of further research, aqueous mixtures of proteins and polysaccharides were prepared; they contained two or three components dissolved: WPI / SPI-XG, WPI / SPI-INU, and WPI / SPI-XG-INU. In all of the solutions, the p osmotic pressure was measured as a function of concentration and temperature. The values of virial coefficients were determined; they made it possible to determine the nature of interactions amidst the molecules of the solutions components. The results obtained suggest that polysaccharide – protein complexes have been formed. On the basis of the research performed, the mean molecular osmotic weights of XG and INU (1960 kg / mol and 126 kg / mol, respectively) were determined.
Author Marta Liszka-Skoczylas (FoFT / DoEaEFI)
Marta Liszka-Skoczylas,,
- Department of Engineering and Equipment Food Industry
, Anna Ptaszek (FoFT / DoEaEFI)
Anna Ptaszek,,
- Department of Engineering and Equipment Food Industry
, Monika Halik (FoFT / DoEaMiFI)
Monika Halik,,
- Department of Engineering and Machinery in Food Industry
, Narcyz Mirosław Grzesik (FoFT / DoEaEFI)
Narcyz Mirosław Grzesik,,
- Department of Engineering and Equipment Food Industry
Other language title versionsApplying osmometric measurements to assess protein-polysaccharide interactions in water solutions
Journal seriesŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, [Żywność. Technologia. Jakość], ISSN 2451-0769, e-ISSN 2451-0777, [1425-6959], (A 15 pkt)
Issue year2013
Vol89
No4
Pages65-76
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishizolat białek serwatkowych (WPI), izolat białek sojowych (SPI), guma ksantanowa (XG), inulina (INU), ciśnienie osmotyczne, osmotyczne współczynniki wirialu
Keywords in English whey protein isolate (WPI), soy protein isolate (SPI), xanthan gum (XG), inulin (INU), osmotic pressure, osmotic virial coefficients
ASJC Classification2209 Industrial and Manufacturing Engineering; 1106 Food Science
Abstract in PolishTrwałość produktów spożywczych zależy między innymi od oddziaływań pomiędzy białkami, polisacharydami i wodą. Mogą być one oszacowane na podstawie pomiarów ciśnienia osmotycznego w modelowych układach: rozpuszczalnik – pojedynczy biopolimer lub mieszanina biopolimerów. Wyjściowy materiał badawczy stanowiły wodne roztwory izolatów białek: serwatkowych (WPI) i sojowych (SPI) oraz wodne roztwory polisacharydów: gumy ksantanowej (XG) i inuliny (INU). W toku dalszych badań sporządzono wodne mieszaniny białek i polisacharydów zawierające dwa lub trzy rozpuszczone składniki: WPI/SPI-XG, WPI/SPI-INU i WPI/SPI-XG-INU. W roztworach zmierzono ciśnienie osmotyczne p w funkcji stężenia i temperatury. Wyznaczono wartości współczynników wirialu, które umożliwiły określenie charakteru oddziaływań pomiędzy molekułami składników roztworów. Otrzymane wyniki wskazują na tworzenie kompleksów polisacharydowo-białkowych. Na podstawie badań wyznaczono także średnie osmotyczne masy cząsteczkowe XG i INU, które wyniosły odpowiednio: 1960 kg/mol i 126 kg/mol).
DOIDOI:10.15193/zntj/2013/89/065-076
URL http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%204%2889%29/05_Liszka.pdf
Internal identifierWTŻ/6/6
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.477; WoS Impact Factor: 2013 = 0.311 (2) - 2013=0.295 (5)
Citation count*1 (2016-07-16)
Additional fields
FinansowanieBadania finansowane z Funduszu dla Młodych Naukowców BM 4724/KIAPS/2012.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?