Skład chemiczny ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) uprawianego w warunkach gleb zanieczyszczonych chemicznie

Jacek Antonkiewicz , Czesława Jasiewicz

Abstract

The expermiental design included 6 treatments, each in four replications: the control (free of heavy metals) and 5 treatments containing mcreasmg heavy metal doses. Tlie highest levels of soil pollution with heavy metals were as follows: 12 mg Cd-kg-i, 180 mg Pb-kg-i, 80 mg Ni-kg-i, 120 mg Cu-kg-i and 600 mg Zu-kg-i DM. Heavy metals were applied as water solutions of the following salts: 3 CdS0,-8 H p , CuS04-5 H p , NiS04-7 H p , Pb(N03)2 and ZnSO,-7 H p . Heavy metals were mixed with the whole soil mass a week prior to seed sowing. The experunent was conducted on clayey silt soil containing 0.5% organic C, 0.18% total nitrogen, with pH^a = 5.5, 120 mmol(-l-)-kg-i cation exchange capacity and 23.0 mmol (-l-)-kg-i hydrolytic acidity. Heavy metal contents determined in the extract after soil sample etching m 1 mol HCl were as follows: 0.5 mg Cd-kg-i, 13.3 mg Pb-kg-i, 2.7 mg-kg-i, 3.8 mg Cu-kg-i and 34.8 mg Zn-kg-i soil d.m. The growing period for Sida hermaphrodita RUSBY was 1000 days during which the plants were watered with redistilled water and soil moisture maintained at 60% of maxunum water capacity. Sida hennaphrodita RUSBY tested m the experimental combmations reveals a significant relationship between the yield and the level of soil pollution with heavy metals. A decline m Sida hennaphrodita RUSBY yield as compared with the control ranged between 21.2% and 89.1% dependmg on treatment. The biggest decrease in yielding was observed at the highest level of soil pollution with heavy metals. Such considerable mfluence of the metals on Sida yielding was most probably due to the fact that it was the first year of the experiment and the plant was not fully adapted to the chemically polluted soils. The elements contents m Sida hermaphrodita RUSBY top parts ranged between 0.06-1.72 mg Cr-kg-i DM; 20.33-639.50 mg Fe-kg-i DM; 93.83-1372 mg Mn-kg-i DM; 2.05-8.86 g Mg-kg-i DM; 10.20-33.20 g Ca-kg-i DM; 0.35-0.79 g Na-kg-i DM; 5.94-19.64 g K-kg-i DM; 1.59-7.43 g P-kg-' DM.
Author Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsChemical composition of Sida hermaphrodita Rysby cultivated in soil contaminated with heavy metals
Journal seriesZeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, ISSN 0084-5477, (0 pkt)
Issue year2003
No493
Pages861-868
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishślazowiec pensylwański, Cr, Fe, Mn, Mg, K, Na, Ca, P, metale ciężkie
Keywords in EnglishSida hermaphrodita RusBY, Cr, Fe, Mn, Mg, K, Na, Ca, P, heavy metals
Abstract in PolishBadania przeprowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego. Schemat doświadczenia obejmował 6 obiektów (każdy w 4. powtórzeniach): obiekt kontrolny (bez dodatku metali ciężkich) i 5 obiektów zawierających wzrastające dawki metali ciężkich. Najwyższy poziom zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi wynosił: Cd - 12 mg-kg-i; Pb - 180 mg-kg-i; Ni - 80 mg-kg-i; Cu – 120 mg-kg-i; Zn - 600 mg-kgi s.m. gleby. Zawartość Cr, Fe, Mn, Mg, Ca i K w ślazowcu oznaczono za pomocą spektrofotometru absorpcji atomowej (ASA) firmy Philips model PU 9100X, a P - kolorymetrycznie. Plon ślazowca pensylwańskiego w badanych kombinacjach doświadczenia wykazywał istotną zależność od poziomu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Obniżenie plonu ślazowca w odniesieniu do obiektu kontrolnego w zależności od obiektu mieściło się od 21,2% do 89,1%. Zawartości Cr, Fe, Mn, Mg, Ca, K i P w ślazowcu pozostają w dość ścisłej zależności od zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Zawartość badanych pierwiastków w częściach nadziemnych ślazowca wahała się w granicach: 0,06-1,72 mg Cr-kg-i s.m.; 20,33-639,50 mg Fe-kg-i s.m.; 93,83-1372 mg Mn-kg-i s.m.; 2,05-8,86 g Mg-kg-i s.m.; 10,20-33,20 g Ca-kg-i s.m.; 0,35-0,79 g Na-kg-i s.m.; 5,94-19,64 g K-kg-i s.m.; 1,59-7,43 g P-kg-i s.m. Zawartość wyżej wymienionych pierwiastków zależała od części wskaźnikowej badanej rośliny i w największych ilościach kumulowały się w liściach a najmniej w łodygach.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-08-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?