The influence of soil contamination with heavy metals on the chemical composition of amaranthus (Amaranthus Hypochondriacus)

Czesława Jasiewicz , Jacek Antonkiewicz

Abstract

The studies were conducted under pot experiment conditions on soil whit granulometric composition of silt with 16,6% of organic matterand pHKCl-6,0. Sodium content in the indicator parts of amaranthus depended on the contamination level of the soil by heavy metals. The highest Na level was found in the roots. The contents of K, Ca and Mg were higher in the tops of amaranthus than in the roots. No effect of soil contamination with heavy metals on K, Ca and Mg contents in amaranthus was detected.
Author Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsWpływ zanieczyszczenia gleby metalami cięzkimi na skład chemiczny amarantusa (Amaranthus Hypochondriacus)
Journal seriesRoczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Melioracje i Inżynieria Środowiska, ISSN 1230-7394, (KBN 1 pkt)
Issue year1999
Vol310
No20 cz.1
Pages39-45
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishheavy metals, amaranthus hypochondriacus, chemical composition
Abstract in PolishBadania przeprowadzno w warunkach doświadczenia wazonowego. Do doświadczenia wykorzystano glebę o składzie granulometrycznym pyłu zwykłego, zawartości materii organicznej 16,6% i pHKCl-6,03. Schemat doświadczenia obejmował sześć obiektów różniących się dawką metali ciężkich wprowadzonych do gleby. Najwyższy poziom zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi charakteryzowały następujące wartości:80 mg•kg-1 Cd, 480 mg•kg-1 Pb, 240 mg•kg-1 Ni,320 mg•kg-1Cu, 800 mg•kg-1 Zn s.m.gleby. Metale zostały wprowadzone do gleby w postaci roztworu na 7 dni przed siewem. Okres wegetacji amarantusa wynosił 89 dni. Stwierdzono, że Vi VI poziom zanieczyszczenia glebami ciężkimi spowodował depresję plonowania amarantusa. w zależności od obiektu spadek plonu części nadziemnych wynosił od 37% do 94%. Poziom zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi miał wpływ na zawartość sodu w amarantusie i największe jego ilości zarejestrowano w korzeniach przy najwyższym poziomie zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Zawartość potasu mieściła się w zakresie 0,18-0,53%w s.m., wapnia 0,03-0,34% w s.m.,magnezu 0,06-0,35%w s.m., sodu 0,02-0,061% w s.m. Największe ilości tych pierwiastków odnotowano w ogonkach liściowych i w kwiatostanach, a najmniejsze w korzeniach amarantusa. Nie stwierdzono jednoznacznych tendencji wpływu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na zawartość K,Ca,i Mg w amarantusie.
Languageen angielski
Score (nominal)1
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?