Ocena składu chemicznego glonów brunatnych z antropogenicznie przekształconych rejonów Morza Czarnego w kontekście możliwości wytwarzania z nich nawozów

Marcin Niemiec , Jakub Sikora , Anna Szeląg-Sikora , Maciej Kuboń , Joanna Stuglik , Monika Komorowska

Abstract

Samples of algae taken from the sea water near urban areas as well as rural areas were mineralized at 450°C and treated with HNOз soln. to det. their elemental compn. The place of sampling did not affect on their chem. compn. High content of N, K and Ca and low content of heavy metals in the tested samples indicated their usefulness in agriculture as fertilizers.
Author Marcin Niemiec (FoAE / DoAaECh)
Marcin Niemiec,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Jakub Sikora (FoPaPE / IoAEaI)
Jakub Sikora,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Anna Szeląg-Sikora (FoPaPE / IoAEaI)
Anna Szeląg-Sikora,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Maciej Kuboń (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Kuboń,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Joanna Stuglik
Joanna Stuglik,,
-
, Monika Komorowska (FoBaH / DoVaMP)
Monika Komorowska,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
Other language title versionsEvaluation of a possibility of producing fertilizers based on brown algae from anthropogenically transformed regions of the Black Sea
Journal seriesPrzemysl Chemiczny, ISSN 0033-2496, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol98
No8
Pages1000-1003
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishAzot, biomasa, makroglony, nawozy organiczne
Keywords in EnglishNitrogen, biomass, macroalgae, organic fertilizers
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzeprowadzono analizę i ocenę możliwości wytwarzania nawozów organicznych z makroglonów pozyskiwanych z rejonów Morza Czarnego o podwyższonej antropopresji. Do badań wykorzystano glony Cystozeira barbata pobrane z 3 punktów badawczych zlokalizowanych w rejonie Warny oraz 3 punktów zlokalizowanych w rejonie Burgas. W biomasie oznaczono zawartość makroelementów, mikroelementów oraz metali ciężkich. Na podstawie składu chemicznego oszacowano przydatność badanych materiałów do produkcji nawozów organicznych. W glonach stwierdzono bardzo duże zawartości azotu, potasu i wapnia. Przy ich aplikacji w ilości ok. 3 Mg/ha wprowadzono by do gleby ok. 90 kg azotu, 150 kg wapnia i 50 kg potasu.
DOIDOI:10.15199/62.2019.8.10
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?