Zawartość chromu w glebie i roślinach po zastosowaniu osadu ściekowego przekształconego biologicznie i termicznie

Małgorzata Koncewicz-Baran , Kalina Orłowska , Krzysztof Gondek

Abstract

The aim of research conducted on the basis of a two-year pot experiment was to determine the effect of application of biological and thermal converted sewage sludge for chromium content in plants biomass and forms of this element in soil. The highest total yields of biomass in both years were obtained from the object fertilized with not converted sewage sludge. Oat aboveground parts and roots spring rape and oat from the object with thermal converted sewage sludge treatment contained the lowest contents of chromium. The materials did not effect on the content of chromium in rape aboveground parts. The use of thermal and biological converted sewage sludge mixtures with straw did not increase in readily available to plants forms of chromium. After the second year lower contents of this chromium form were determined in the soil of all objects relative to the first year.
Author Małgorzata Koncewicz-Baran (FoAaE / DoAaECh)
Małgorzata Koncewicz-Baran,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Kalina Orłowska (FoAE / DoAaECh)
Kalina Orłowska,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Krzysztof Gondek (FoAE / DoAaECh)
Krzysztof Gondek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsChromium Content in Soil and Plants After Application of Sewage Sludge Biological and Thermal Converted
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No18
Pages183-190
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishchrom, gleba, roślina, osad ściekowy, biologiczne przekształ- cenie, termiczne przekształcenie
Keywords in Englishchromium, soil, plant, sewage sludge, thermal conversion, biological conversion
Abstract in PolishCelem badań przeprowadzonych w oparciu o dwuletnie doświadczenie wazonowe było określenie wpływu przekształconego biologicznie i termicznie osadu ściekowego na zawartość chromu w biomasie roślin oraz formy tego pierwiastka w glebie. Największe sumaryczne plony biomasy w obydwu latach badań uzyskano w obiekcie, w którym zastosowano nieprzekształcony osad ściekowy. Części nadziemne owsa oraz korzenie rzepaku i owsa z obiektu, w którym zastosowano przekształcony termicznie osad ściekowy zawierały najmniej chromu. Zastosowane materiały nie zróż- nicowały zawartości tego pierwiastka w częściach nadziemnych rzepaku. Nie stwierdzono zwiększenia zawartości najłatwiej dostępnych dla roślin form chromu po zastosowaniu przekształconych mieszanin osadu ze słomą. Po drugim roku badań oznaczono mniejsze zawartości tych formy chromu w glebach wszystkich obiektów w porównaniu do pierwszego roku badań.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_3.pdf
Internal identifierWRE/2013/78
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?