Nowe formy miejskiej zieleni użytkowej (wybiegi dla psów w Nowym Jorku)

Małgorzata Wilczkiewicz

Abstract

Urban space is like living organ, it breathes life and individual functions into the very fabric of the city as it develops. It is common, that even the cities and boroughs organized and designed by architects and urban planners have some areas that are udeveloped, unclear, unsightly and full of unusable space. Some of these arise by difficult situations such as in the natural development and expansion of urban space. Like area(s) under highways: they are always wasteful, unfinished, derelict, without direct sunlight and unsafe. A proposed new and clever function would be the conversion of useless urban space to a dog run areas. These areas would bocome fenced and well maintained, publicy accessible and used urban areas. In Germany these areas are know as: Hunderzone. In America (USA) they are known as Dog Runs.
Author Małgorzata Wilczkiewicz (FoEEaLS / DoSPaLA)
Małgorzata Wilczkiewicz,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsThe redevelopment of useles (green) urban space into usable and arable land (Dogs Run in New York)
Journal seriesCzasopismo Techniczne. Architektura, ISSN , [0011-4561], (B 6 pkt)
Issue year2012
Vol109, z.8 A
No30
Pages271-278
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzestrzeń miejska, architektura krajobrazu, nowa funkcja, zieleń użytkowa, rozwój zrównoważony, lokalizacja
Keywords in Englishurban space, landscape architecture, new function, green usable land, sustainable development, location
Abstract in PolishPrzestrzeń miejska jest organizmem żywym i ulega rozmaitym przekształceniom wywoływanym przez zmiany funkcji, jakie powstają w związku z rozwojem miasta. Nawet miasta i dzielnice,powstające na deskach urbanistów według szczegółowych projektów urbanistycznych, posiadają fragmenty nieciekawe, niedopracowane lub zdewastowane w wyniku późniejszych przekształceń. Nową funkcją, która pojawiła się ostatnio w miejskich metropoliach, są wybiegi dla psów. Ogrodzone i zagospodarowane zapewniają czworonożnym mieszkańcom miasta teren przeznaczony wyłącznie dla nich. W Niemczech miejsca te noszą nazwę Hunderzone, w Ameryce Dog Ran, a pojawiają się na obszarach nieatrakcyjnych lokalizacyjnie, w zacienionych obrzeżach parków lub właśnie w przestrzeni znajdującej się pod estakadą lub pod miastem. Stanowią one prawdziwe wyzwanie dla architektów krajobrazu, starających się nadać tym niezbyt skomplikowanym funkcjonalnie obiektom ciekawy wyraz artystyczny.
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?