Etapy formowania się stożka osadu w zbiorniku testowym kadzi wirowej whirlpool

Marek Jakubowski , Monika Sterczyńska , Aleksander Poreda

Abstract

The article presents results of the experimental research on the flow of mixture separated inside a laboratory cycling vat. The specific stages of forming the sediment cone depending on the position of the inlet (the placement height) and the speed of filling were the subject of the research. The research was carried out using a cycling vat (also called a whirlpool) scale model with capacity of V = 2hl and diameter of D = 640 mm. As a result of the experiments it was determined that as a part of the phenomenon of forming the cone, a few specific stages can be distinguished. The research involved a comparison of their timing, which allowed determination of the optimal speed of filling as well as the best height of placing the inlet.
Author Marek Jakubowski
Marek Jakubowski,,
-
, Monika Sterczyńska
Monika Sterczyńska,,
-
, Aleksander Poreda (FoFT / DoFTaTM)
Aleksander Poreda,,
- Department of Fermentation Technology and Technical Microbiology
Other language title versionsFormation phases of a sediment cone inside a test tank of a whirlpool vat
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (0 pkt)
Issue year2013
Vol1
No1(141)
Pages83-92
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwhirlpool, stożek osadu, ruch wirowy, torus
Keywords in Englishwhirlpool, sediment cone, rotational motion, thorus
Abstract in PolishArtykuł stanowi prezentację wyników badań eksperymentalnych przepływu mieszaniny separowanej w zbiorniku laboratoryjnej kadzi wirowej. Przedmiotem badań były charakterystyczne etapy formowania się stożka osadu w zależności od umiejscowienia (wyso-kości) otworu wlotowego i prędkości napełniania. Badania eksperymentalne zostały wykona-ne z wykorzystaniem zbiornika modelowego kadzi wirowej (tzw. whirlpoola) o pojemności V=2 hl i średnicy D=640 mm. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń ustalono, iż w zjawisku formowania się stożka można wydzielić pewne charakterystyczne stany. W ra-mach przeprowadzonych badań porównano czasy ich występowania, a poprzez ich porówna-nie określono najkorzystniejsze prędkości napełniania, a także najkorzystniejsze wysokości umiejscowienia otworu wlotowego.
URL http://www.researchgate.net/publication/241699601_ETAPY_FORMOWANIA_SI_STOKA_OSADU_W_ZBIORNIKU_TESTOWYM_KADZI_WIROWEJ_WHIRLPOOL
Internal identifierWTŻ/2013/20
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2016-03-18)
Additional fields
FinansowaniePraca naukowa finansowanego ze środków na naukę w latach 2010 - 2013 jako projekt badawczy nr NN313429639.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?