Zawiązanie owoców czereśni w zależności od sposobu zapylania i zwiększonej obecności pszczół

Sławomir Doniec , Ewa Dziedzic , Włodzimierz Lech , Monika Małodobry , Anna Gastoł

Abstract

Study was aiming to select pollinators for the chosen sweet cherry cultivars depending on the type of flower pollination and at the increase number of bees in the orchard, based on fruit-setting. The experiment was carried out in 2009–2012. Fruit-setting was calculated depending on the type of pollination: open-, self-, self-acting and cross-pollination. ‘Hedelfińska’ was a very good pollinator for most cultivars, of mid and late time of blooming. It has been found that the process of pollination and fertilization of ‘Regina’ cultivar was more difficult as compared to other cultivars. In a study conducted in 2012, the effect of increased access of insects for pollination on fruitsetting of sweet cherry was investigated. Three bee hives were introduced into the orchard for period of sweet cherry trees flowering. The fruit-set of sweet cherry was higher comparing to the years when the access of insects was moderate, but only ‚Regina’ did not show such regularity.
Author Sławomir Doniec
Sławomir Doniec,,
-
, Ewa Dziedzic ( / / O-KSiP)
Ewa Dziedzic,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Włodzimierz Lech (FoH / DoPaAp)
Włodzimierz Lech,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Monika Małodobry (FoH / DoPaAp)
Monika Małodobry,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Anna Gastoł
Anna Gastoł,,
-
Other language title versionsFruit-set of sweet cherry depending on the type of pollination and high access of the bees
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No19
Pages253-263
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprunus avium, odmiany, zapylacze, owady
Keywords in Englishprunus avium, cultivars, pollinators, insects
Abstract in PolishCelem pracy był dobór zapylaczy dla wybranych odmian czereśni, w zależności od sposobu zapylenia oraz w warunkach zwiększonej liczebności pszczół w sadzie, na podstawie procentu zawiązania owoców. Doświadczenie zostało przeprowadzone w latach 2009–2012. Zawiązanie owoców obliczono w zależności od kilku sposobów zapylenia kwiatów: swobodne, własnym pyłkiem, samoczynne oraz krzyżowe. Odmiana ‘Hedelfińska’ była bardzo dobrym zapylaczem dla większości odmian kwitnących o średniej i późnej porze. Stwierdzono, że proces zapylenia i zapłodnienia u odmiany ‘Regina’ stwarzał większe problemy w porównaniu do innych odmian. Po wprowadzeniu do sadu na okres kwitnienia trzech pni pszczelich określono wpływ zwiększonego dostępu owadów na zapylenie i zawiązanie owoców czereśni. Udowodniono większe zawiązanie owoców czereśni wszystkich odmian, z wyjątkiem ‘Regina’, w porównaniu do zawiązania w latach, gdy dostęp owadów był umiarkowany
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/123
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePraca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2012 jako projekt badawczy z grantu NN 310 08 37 38 (g-1759/k DiAR/10-13).
Oświadczeniewszyscy autorzy.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?