Evaluation of inbreeding and relationship coefficients in Hovawart dogs and analysis of coat colour changes

Jolanta Różańska-Zawieja , Anna Nienartowicz-Zdrojewska , Marta Mucha , Zbigniew Sobek , Daniel Stanisławski , Maciej Gierdziewicz , Joanna Kania-Gierdziewicz

Abstract

Analyses were conducted on pedigrees of 845 animals registered at the Hovawart Club in Poland (113 dogs and their ancestors). The degree of inbreeding was calculated for the whole population (0.0026) and separately for male dogs (0.0021) and bitches (0.0031), and the coefficient of mean relationship was calculated for the entire population (0.0064), among male dogs (0.0064), among females (0.0073) and between males and females (0.0061). The inbreeding and relationship coefficients obtained are lower than those estimated for Polish populations of other dog breeds. The calculated effective number of founders (268) and ancestors (233) may indicate rather low genetic diversity. Preferences of breeders concerning coat colour were discussed. Black and tan coat dogs dominated at first, followed by blond ones, and over the last five of the analysed years black coat dogs emerged.
Author Jolanta Różańska-Zawieja
Jolanta Różańska-Zawieja,,
-
, Anna Nienartowicz-Zdrojewska
Anna Nienartowicz-Zdrojewska,,
-
, Marta Mucha
Marta Mucha,,
-
, Zbigniew Sobek
Zbigniew Sobek,,
-
, Daniel Stanisławski
Daniel Stanisławski,,
-
, Maciej Gierdziewicz (DoAS / DoGaAIM)
Maciej Gierdziewicz,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
, Joanna Kania-Gierdziewicz (DoAS / DoGaAIM)
Joanna Kania-Gierdziewicz,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
Other language title versionsOcena stopnia zinbredowania i spokrewnienia psów rasy hovawart oraz analiza tendencji zmian umaszczenia
Journal seriesAnnals of Animal Science, ISSN 1642-3402, (A 20 pkt)
Issue year2013
Vol13
No2
Pages253-262
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishHovawart dog, inbreeding
ASJC Classification1103 Animal Science and Zoology; 3403 Food Animals; 3404 Small Animals
Abstract in PolishAnalizowano rodowody 845 osobników należących do Klubu Hovawarta w Polsce (113 osobników oraz ich przodków). Obliczono współczynnikinbredu dla całej populacji (0,0026) oraz oddzielnie dla psów (0,0021), suk (0,0031); średnie spokrewnienie dla całej populacji (0,0064), pomiędzy samicami (0,0073) oraz pomiędzy samcami a samicami (0,0061). Uzyskane wartości współczynników inbredu oraz spokrewnienia są niższe niż obliczone dla polskich populacji psów innych ras. Obliczono także efektywną liczbę założycieli (268) oraz przodków (233), co może wskazywać na niezbyt dużą różnorodność genetyczną. Prześledzono preferencje hodowców dotyczące umaszczenia zwierząt. Początkowo dominowały zwierzęta o umaszczeniu czarnym podpalanym, następnie o umaszczeniu blond, a w ciągu ostatnich pięciu analizowanych lat pojawiły się psy o nowym umaszczeniu - czarnym.
DOIDOI:10.2478/aoas-2013-0007
URL https://www.deepdyve.com/lp/de-gruyter/evaluation-of-inbreeding-and-relationship-coefficients-in-hovawart-aCoI7AIQns
Internal identifierWHiBZ/2013/54
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 3; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.365; WoS Impact Factor: 2013 = 0.419 (2) - 2013=0.397 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?