Effect of traffic pollution on chemical composition of raw elderberry (Sambucus nigra L.)

Barbara Kołodziej , Natalia Maksymiec , Katarzyna Drożdżal , Jacek Antonkiewicz

Abstract

The aim of the study was to determine the effect of road traffic on the chemical composition of elderberry flowers and fruits. The raw material for the study was collected from sixteen different wild stands in south-east Poland. Each stand was located at a different distance from roads, carrying different loads of traffic. The raw material was collected from June (flower) to August (fruit) 2009 and dried at 30°C. Determination of the content of flavonoids (flavonols converted into quercetin) was performed by spectrophotometry according to the Polish Pharmacopoeia VIII (2008) procedure. Some minerals, including heavy metals (Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni, Fe and Mn), were determined with the ICP-AES method after dry digestion of the plant material. A closer distance to transportation routes and heavier traffic had a significant impact on the chemical composition of raw elderberry, which had a lower total content of flavonoids than the material collected from sites further away from roads. significant correlation was found between the content of Cr, Fe, Cd and Cu in elderberry fruit or the content of Fe, Zn, Cu, Cr, Cd, Pb and Mg in elderberry flowers and the influence of traffic, where closer proximity and heavier road traffic contributed significantly to an increase in the concentration of these elements in the analyzed raw material. The chemical composition of elderberry flowers and fruits was significantly affected by the traffic and depended on a harvest site.
Author Barbara Kołodziej
Barbara Kołodziej,,
-
, Natalia Maksymiec
Natalia Maksymiec,,
-
, Katarzyna Drożdżal
Katarzyna Drożdżal,,
-
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsWpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na skład chemiczny surowca bzu czarnego (Sambucus nigra L.)
Journal seriesJournal of Elementology, ISSN 1644-2296, (A 15 pkt)
Issue year2012
Vol17
No1
Pages67-78
Publication size in sheets0.55
Keywords in Englishelderberry, Sambucus nigra, traffic pollution, content of flavonoids, macro- and micronutrients
Abstract in PolishCelem badań było określenie wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na skład chemiczny kwiatów i owoców bzu czarnego. Surowce pozyskano z 16. stanowisk naturalnych w południowo-wschodniej części Polski. Stanowiska znajdowały się w różnym oddaleniu od ciągów komunikacyjnych o zróżnicowanym natężeniu ruchu drogowego. Surowiec zbierano od czerwca (kwiat) do sierpnia (owoc) 2009 r. i natychmiast po zbiorze suszono w temp. 30°C. Zawartość flawonoidów (w przeliczeniu na kwercetynę) oznaczono spektrofotometrycznie wg Farmakopei Polskiej VIII (2008), a wybranych składników mineralnych - włącznie z metalami ciężkimi (Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni, Fe i Mn) - po mineralizacji materiału roślinnego na sucho metodą IPC. Bliska odległość od ciągów komunikacyjnych oraz większa intensywność ruchu drogowego wpłynęły w istotny sposób na skład chemiczny surowca bzu czarnego, który zawierał mniej flawonoidów w stosunku do surowców pozyskiwanych z terenów bardziej odległych. W doświadczeniu stwierdzono istotną zależność między zawartością Cr, Fe, Cd i Cu w owocu bzu czarnego oraz Fe, Zn, Cu, Cr, Cd, Pb i Mg w kwiecie bzu czarnego a miejscem ich pozyskiwania. Bliskość ciągów komunikacyjnych i większa intensywność ruchu drogowego znacznie przyczyniły się do zwiększenia zawartości tych pierwiastków w analizowanym surowcu. Na skład chemiczny obydwu przebadanych rodzajów surowca bzu czarnego istotny wpływ ma miejsce ich pozyskiwania ze stanu naturalnego.
DOIDOI:10.5601/jelem.2012.17.1.06
URL http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/171
Languageen angielski
Score (nominal)15
Publication indicators WoS Citations = 11
Citation count*22 (2020-03-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?