Struktura drzewostanów Tatrzańskiego Parku Narodowego – wyniki inwentaryzacji z lat 2016–2017

Jan Bodziarczyk , Jerzy Szwagrzyk , Tomasz Zwijacz-Kozica , Antoni Zięba , Janusz Szewczyk , Anna Gazda

Abstract

The composition and structure of forest stands in the Tatra National Park were examined using data gathered in 2016 and 2017 from 617 circular sample plots (0.05 ha each). The diameter at breast height of all living trees, standing dead trees, snags, and wind throws was measured along with diameters and lengths of fallen logs within the plot boundaries. Tree height was measured for all living trees within the core (0.01 ha) of the sample plots. Using the obtained data, height-diameter curves were calculated for all major tree species and in the case of spruce, the height-diameter relationships were also calculated separately for each of the three elevation zones (up to 1200 m, between 1200 and 1400 m, above 1400 m). For each elevation zone and park protection zone, we also determined the volumes of live and dead trees. The volume of living trees in the Tatra National Park amounted to 259 m3/ha, which was higher than the volume of dead trees (176 m3/ha). Snags constituted the largest part of the dead wood whilst over 97% of the standing dead trees were spruces Picea abies. Among living trees, the share of spruce ranged from 81% in the low elevation zone to 98% in the middle zone. Other significant species in the lower zone were Abies alba (11%) and Fagus sylvatica (4.5%), while in the middle and upper elevation zones only Sorbus aucuparia occurred in significant numbers. Furthermore, in the lower elevation zone, Fagus sylvatica was the only species displaying significantly higher volumes in the “strict protection” zone compared to the other park areas. In the “landscape protection” zone, Picea abies was the most dominant species and the share of other species in the lowest elevation zones calculated based on tree density was smaller than calculated based on tree volume, indicating problems with stand conversion from spruce monoculture to mixed forest.
Author Jan Bodziarczyk (FoF / IoEaS / DBL)
Jan Bodziarczyk,,
- DEPOSIT BIOGENIC DEPARTMENT
, Jerzy Szwagrzyk (FoF / IoEaS / DBL)
Jerzy Szwagrzyk,,
- DEPOSIT BIOGENIC DEPARTMENT
, Tomasz Zwijacz-Kozica
Tomasz Zwijacz-Kozica,,
-
, Antoni Zięba
Antoni Zięba,,
-
, Janusz Szewczyk (FoF / IoEaS / DBL)
Janusz Szewczyk,,
- DEPOSIT BIOGENIC DEPARTMENT
, Anna Gazda (FoF / IoEaS / DBL)
Anna Gazda,,
- DEPOSIT BIOGENIC DEPARTMENT
Other language title versionsThe structure of forest stands in theTatra National Park: The results of 2016–2017 inventory
Journal seriesLeśne Prace Badawcze, ISSN 1732-9442, e-ISSN 2082-8926, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol1
No80
Pages13-21
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpasy roślinności leśnej, lasy górskie, zaburzenia naturalne, skład drzewostanu
Keywords in Englishforest vegetation belts, mountain forests, natural disturbances, stand composition
DOIDOI:10.2478/frp-2019-0002
URL https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/frp/80/1/article-p13.xml
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Struktura drzewostanów Tatrzańskiego Parku Narodowego – wyniki inwentaryzacji z lat 2016–2017 of 15-11-2019
724,07 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*3 (2020-08-11)
Additional fields
Wkład autorówJ.B. – koncepcja badań, koordynowanie zbioru danych w terenie, obliczenia, pisanie i korekta tekstu; J.Szwa. – koncepcja badań, pisanie i korekta tekstu; T.Z-K. – zbiór danych w terenie, koncepcja badań, pisanie i korekta tekstu; A.Z. – zbiór danych w terenie, pisanie tekstu; J.Sze. – przygotowanie bazy danych; A.G. – obliczenia, analiza statystyczna danych, pisanie tekstu
FinansowanieW roku 2016 badania sfinansowano ze środków Funduszu Leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przekazanych Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu, natomiast w roku 2017 ze środków własnych TPN. Ponadto były one częściowo finansowane z dotacji przyznanej przez MNiSW na działalność statutową Zakładu Bioróżnorodności Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie (DS 3421/ZBL).
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?