Stymulacja podziałów komórkowych w kulturach protoplastów Daucus poprzez filtrowanie alginianu, dodatek hemoglobiny oraz fitosulfokiny

Katarzyna Maćkowska , Ewa Grzebelus

Abstract

The main objective of the present study was to analyse plating efficiency with respect to the method of alginian sterilization and supplementation of the culture medium with haemoglobin (Hb) and phytosulfokine (PSK). Protoplasts isolated from D. carota, D. carota ssp. maritimus, D. aureus oraz D.montevidensis were embedded in a filter- or autoclave-sterilized alginate solution. Additionally, protoplast cultures of D. montevidensis were supplemented with phytosulfokine (100 nM) and/or haemoglobin (0.1–1.0 mg ml-1). Plating efficiency verified at 10th, 20th, and 40th day of culture was depended on the accession. The highest plating efficiency was observed in protoplast cultures of D. carota while the lowest in protoplast cultures of D. montevidensis. For all accessions increase of mitotic activity was achieved through filtration of the alginian solution and, in case of D. montevidensis, also by the addition of PSK or PSK and 0.2 mg ml-1 haemoglobin.
Author Katarzyna Maćkowska (FoBaH / IoPBaB)
Katarzyna Maćkowska ,,
- Institute of Plant Biology and Biotechnology
, Ewa Grzebelus (FoBaH / IoPBaB)
Ewa Grzebelus,,
- Institute of Plant Biology and Biotechnology
Other language title versionsA stimulatory effect of alginian filtration and addition of hemoglobin and phytosulfokine on cell divisions in protoplast cultures of daucus
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages143-154
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishalginian, Daucus, fitosulfokina, hemoglobina, kultury protoplastów
Keywords in Englishalginian, Daucus, phytosulfokine, haemoglobin, protoplast culture
Abstract in PolishCelem prezentowanych badań była analiza wydajności kultury protoplastów w zależności od sposobu sterylizacji alginianu oraz dodatku do pożywki hemoglobiny (Hb) i  fitosulfokiny (PSK). Protoplasty izolowane z D. carota, D. carota ssp. maritimus, D. aureus oraz D. montevidensis immobilizowano w  filtrowanym i autoklawowanym alginianie. Dodatkowo, protoplasty D. montevidensis stymulowano do podziałów mitotycznych w obecności 100 nM fitosulfokiny i/lub 0,1–1,0 mg ml-1 hemoglobiny. Wydajność kultury sprawdzana w 10-tym, 20-tym i 40-tym dniu hodowli była zawsze zależna od genotypu. Najwyższe wartości osiągała u D. carota, a najniższe u D. montevidensis. Dla wszystkich badanych obiektów uzyskano zwiększenie aktywności podziałowej poprzez immobilizację protoplastów w alginianie filtrowanym, a w kulturach D. montevidensis także poprzez dodatek PSK lub PSK i hemoglobiny w stężeniu 0,2 mg ml-1.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/43
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Oświadczeniedr hab. inż. Ewa Grzebelus
Projektnr N N310 440238 finansowany ze środków na naukę w latach 2012-2013
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?