Ocena wzrostu i plonowania polskich odmian papryki słodkiej (Capsicum annum L.) w uprawie polowej

Aneta Jakubas , Stanisław Cebula , Andrzej Kalisz , Agnieszka Sękara

Abstract

A two-year research (2009 and 2011), was conducted in the Vegetable Research Station of University of Agriculture in Krakow in Mydlniki (the north-western region of Krakow). Eleven Polish varieties of sweet peppers were cultivated in open field: Barbórka, Calipso, Caryca F1, Etiuda, Gloria, Iga, Lena, Mercedes, Mira, Oliwia, Ożarowska. Growth, development and yield quantity and quality were analyzed in order to determine the suitability for cultivation in the open field. All cultivars of bell pepper differed significantly in terms of biometric features. Plants have shown greater variability in height than diameter. The present study has also presented important differences in the total and commercial yield, the fruit mass as well the number of fruits. It was found that the Polish cultivars were characterized by a very high yield and quality of the fruits.
Author Aneta Jakubas (FoH / DoVaMPla)
Aneta Jakubas,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
, Stanisław Cebula (FoH / DoVaMPla)
Stanisław Cebula,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
, Andrzej Kalisz (FoH / DoVaMPla)
Andrzej Kalisz,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
, Agnieszka Sękara (FoH / DoVaMPla)
Agnieszka Sękara,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
Other language title versionsEvaluation of the growth and yielding of polish cultivars of sweet peppers (Capsicum Annuum L.) in the field cultivation
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages341-356
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishpokrój roślin, produktywność, masa owocu
Keywords in Englishplant habit, productivity, fruit mass
Abstract in PolishDwuletnie badania (2009 i 2011), przeprowadzono w Warzywniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w Mydlnikach (północno-zachodni rejon Krakowa). Jedenaście polskich odmian papryki słodkiej, uprawiano w warunkach polowych: Barbórka, Calipso, Caryca F1, Etiuda, Gloria, Iga, Lena, Mercedes, Mira, Oliwia, Ożarowska. Analizowano wzrost i rozwój oraz wielkość i jakość plonu, w celu określenia przydatności odmian do uprawy w polu. Wszystkie odmiany papryki istotnie różniły się między sobą pod względem cech biometrycznych. Rośliny wykazały się większą zmiennością wysokości, aniżeli zróżnicowaniem średnicy. Przeprowadzone badania wykazały również istotne różnice w wielkości plonu ogólnego i handlowego, masy owoców oraz ich liczby. Stwierdzono, iż polskie odmiany cechowały się bardzo dużą plennością oraz wysoką jakością owoców. Ocena wzrostu i plonowania polskich odmian papryki słodkiej (Capsicum annum L.) w uprawie polowej - ResearchGate. Available from: http://www.researchgate.net/publication/264205244_Ocena_wzrostu_i_plonowania_polskich_odmian_papryki_sodkiej_(Capsicum_annum_L.)_w_uprawie_polowej [accessed Aug 9, 2015].
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/39
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?