Ocena hydromorfologicznej jakości rzeki dla potrzeb działań rewitalizacyjnych na przykładzie Białej Tarnowskiej

Hanna Hajdukiewicz , Bartłomiej Wyżga , Joanna Zawiejska , Antoni Amirowicz , Paweł Oglęcki , Artur Radecki-Pawlik

Abstract

Severe deterioration of hydromorphological conditions in many Polish Carpathian rivers requires restoration activities to re-establish their good ecological status. this paper presents European Standards regarding hydromorphological assessment of rivers, reviews methods used in Poland for the evaluation of river hydromorphological status and discusses their applicability for river restoration purposes. RHQ assessment methodology development by the authors is presented with an example of hydromorphological assessment performed as basis for the implementation of a restoration project aimed to establish an erodible corridor on the Biała River, Polish Carpathians. The results of the assessment revealed significant difference in hydromorphological quality between unmanaged and channelized river cross-sections and indicated those hydromorphological features of the river that were severely modified within the channelized reaches. the accuracy of the hydromorphological assessment of the Biała river was confirmed by the results of a survey of benthic macroinvertebrates that identified hydromorphological degradation as a major cause for the deterioration of the river`s ecological sattus within the channelized reaches. the necessity to trelate current hydromorphological status of a river to its pre-defined reference state is emphasized and the most useful way of defining reference conditions is indicated. finally, the paper presents requirements which need to be fulfilled if the methodology for assessment of river hydromorphological status is to be effectively used for river restoration purposes.
Author Hanna Hajdukiewicz
Hanna Hajdukiewicz,,
-
, Bartłomiej Wyżga
Bartłomiej Wyżga,,
-
, Joanna Zawiejska
Joanna Zawiejska,,
-
, Antoni Amirowicz
Antoni Amirowicz,,
-
, Paweł Oglęcki
Paweł Oglęcki,,
-
, Artur Radecki-Pawlik (FoEEaLS / DoHEaG)
Artur Radecki-Pawlik,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsAssessment of river hydromorphological quality for restoration purposes: an example of the Biała River
Pages87-114
Publication size in sheets1.35
Book Wyżga Bartłomiej (eds.): Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych, 2013, Instytut Ochrony Przyrody PAN, ISBN 9788361191681, 224 p.
Keywords in Polishhydromorfologiczna jakość rzeki, waloryzacja hydromorfologiczna, norma PN-EN 14614, rzeka górska, korytarz swobodnej migracji rzeki
Abstract in PolishZnaczny zakres hydromorfologicznej degradacji wielu rzek powoduje konieczność podjęcia działań rewitalizacyjnych umożliwiających poprawę ich stanu. W artykule przedstawiono europejskie normy prawne dotyczące oceny hydromorfologicznego stanu rzek oraz przegląd i analizę metod stosowanych w Polsce do oceny tego stanu i oceniono przydatność tych metod do celów rewitalizacji rzek. Na przykładzie rzeki Białej Tarnowskiej przedstawiono opracowaną przez autorów metodę oceny hydromorfologicznej jakości rzek RHQ, której przeprowadzenie stanowiło jeden ze wstępnych etapów realizacji projektu rewitalizacyjnego polegającego na utworzeniu korytarza swobodnej migracji rzeki. Ocena ta wskazała na znaczne różnice hydromorfologicznej jakości rzeki pomiędzy jej uregulowanymi i swobodnymi przekrojami, identyfikując elementy hydromorfologicznego stanu rzeki, które uległy szczególnej degradacji w jej uregulowanych odcinkach. Trafność oceny hydromorfologicznego stanu Białej Tarnowskiej za pomocą metody RHQ potwierdziły wyniki badań makrozoobentosu, które wskazały na degradację hydromorfologii rzeki jako zasadniczą przyczynę pogorszenia jej stanu ekologicznego w odcinkach uregulowanych. W artykule podkreślono konieczność odniesienia hydromorfologicznego stanu waloryzowanej rzeki do warunków referencyjnych, wskazując zarazem właściwy sposób definiowania tych warunków. Wskazano także kryteria, które muszą być spełnione, aby metoda hydromorfologicznej waloryzacji rzek mogła być przydatna do celów ich rewitalizacji.
Internal identifierWIŚIG/2013/162
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 27-07-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?