Wpływ zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na skład chemiczny ślazowca pensylwańskiego

Czesława Jasiewicz , Jacek Antonkiewicz

Abstract

Investigations were conducted under pot experiment conditions in the plant house on soil with granulometric composition of ordinary dust, with 16,6% contents of organic matter and [formula] - 6,03. The experimental design comprised 6 objects which differed with heavy metal dose introduced into the soil. The highest levels of soil heavy metal contamination were as follows: 80 mg Cd [formula], 480 mg Pb [formula], 240 mg Ni [formula], 320 mg Cu [formula] and 800 mg Zn [formula] soil d.m. The metals were introduced into the soil as a solution 7 days prior to sowing. Vegetation period for Sida hermaphrodita Rusby was 143 days. The work aimed at presentation of the effect of soil contamination with heavy metals on chemical composition of Sida hermaphrodita Rusby. The yield of examined plant depended on the level of soil contamination with heavy metals. Decline in yield was registered only with the last, i.e. the fifth level of soil contamination. A decrease in the tops yield was 46% in relation to the control. Chemical composition of Sida hermaphrodita Rusby depended on the level of soil contamination with heavy metals. The mangan content ranged beween 5,56 - 91,19 mg Mn [formula] soil and its greatest amounts were detected in leaves when the soil contamination was the highest. magnesium content in Sida hermaphrodita Rusby ranged between 0,32 - 1,52% Mg in d.m., potassium between 0,86 - 3,49% K in d.m. and calcium between 0,23 - 4,75% Ca in d.m. The highest quantities of these elements were registered in leaves and leave tails while the lowest in roots. No explicit tendencies of the soil contamination with heavy metals effect on K or Ca contents in Sida hermaphrodita Rusby were found out. Sodium reacted differently. The element accumulated mainly in roots, its contents anged between 0,01 - 0,38% and depended on the level of soil contamination with heavy metals.
Author Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsThe influence of soil contamination with heavy metals on chemical composition of Sida hermaphrodita Rusby
Journal seriesChemia i Inżynieria Ekologiczna, ISSN 1231-7098, (KBN 2 pkt)
Issue year1999
Vol6
No5-6
Pages419-427
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetale ciężkie, ślazowiec pensylwański, Mn, Mg, Ca, Na
Keywords in Englishheavy metals, Sida hermaphrodita Rusby, Mn, Mg, K, Ca, Na
Abstract in Polish Badania przeprowadzano w warunkach doświadczenia wazowego w hali wegetacyjnej. Do doświadczenia użyto glebę o składzie granulometrycznym pyłu zwykłego [wzór] - 6,03. Schemat doświadczenia obejmował sześć obiektów różniących się dawką wprowadzonych do gleby metali ciężkich. Najwyższy poziom zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi wynosił: Cd - 80 mg [wzór], Pb - 480 mg [wzór], Ni - 240 mg [wzór], Cu - 320 mg [wzór], Zn - 800 mg [wzór] s.m. gleby. Skład chemiczny ślazowca pensylwańskiego zależał od poziomu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Zawartość manganu mieściła się w zakresie 5,56 - 91,19 mg Mn [wzór] s.m. i największe jego ilości odnotowano w liściach przy najwyższym poziomie zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Zawartość magnezu w ślazowcu mieściła się w zakresie 0,32 - 1,52% Mn w s.m., potasu 0,86 - 3,49%K w s.m., wapnia 0,23 - 4,75%Ca w s.m. i największe ilości tych pierwiastków odnotowano w liściach i ogonkach liściowych, a najmniejsze w korzeniach. Nie stwierdzono jednoznacznych tendencji wpływu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na zawartość K oraz Ca w ślazowcu pensylwańskim. Nieco inaczej zachowywał się sód. Pierwiatsek ten w największych ilościach gromadził się w korzeniach i jego zwartość mieściła się w zakresie 0,01 - 0,38% i zależała od poziomu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi.
Languagepl polski
Score (nominal)2
Citation count*1 (2020-06-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?