Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich

Urszula Ziemiańczyk , Anna Krakowiak-Bal , Bogusz Mikuła , Andrzej Woźniak

Abstract

In the 21st century, a social and economic development has obtained a new character and a new pace, because new properties of the surround-ings have determined the unusual so far increase of the knowledge value. The knowledge becomes the main instrument for carrying out changes. Therefore, it is worth to take care of its proper management not only in the conditions of an enterprise, which carries out its business aims but also in the process of a long-lasting, laborious formation of potential of a particu-lar region or area. The work hereinconstitutes a presentation of key ideas which accompany the project formation titled „Knowledge management in the process of building competitiveness and innovativeness of rural areas pursuant to the rules of the sustainable development – an empiric verification on the example of the Małopoksie voivodeship”. The research problem which has been undertaken is as follows: Do the worked out solu-tions in relation to the concept of knowledge management may become a stimuli for the development process which takes place on rural areas?
Author Urszula Ziemiańczyk (FoPaPE / IoAEaI)
Urszula Ziemiańczyk,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Anna Krakowiak-Bal (FoPaPE / IoAEaI)
Anna Krakowiak-Bal,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Bogusz Mikuła
Bogusz Mikuła,,
-
, Andrzej Woźniak
Andrzej Woźniak,,
-
Other language title versionsKnowledge management in the process of rural development
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No3/04
Pages353-369
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishzarządzanie wiedzą, konkurencyjność, innowacyjność, obszary wiejskie
Keywords in English knowledge management, competitiveness, innovativeness, rural areas
Abstract in PolishXXI wieku rozwój społeczno-gospodarczy nabrał nowego charakteru i tempa, ponieważ nowe właściwości otoczenia zewnętrznego zdeterminowały niespotykany dotąd wzrost wartości wiedzy. Wiedza staje się głównym instrumentem dokonywania zmian. Dlatego też warto zadbać o właściwe nią zarządzanie, nie tylko w warunkach przedsiębiorstwa realizującego swe cele biznesowe, ale również w procesie długotrwałego, żmudnego budowania potencjału danego regionu czy obszaru. Niniejszy artykuł to przedstawienie kluczowych idei towarzyszących budowie projektu pt.: „Zarządzanie wiedzą w procesie budowania konkurencyjności i innowacyjności obszarów wiejskich na zasadach zrównoważonego rozwoju – empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa małopolskiego”. Podjęty problem badawczy brzmi: Czy wypracowane rozwiązania w koncepcji zarządzania wiedzą mogą być stymulatorem procesu rozwoju zachodzącego na obszarach wiejskich?
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17232.htm?plik=1510
Internal identifierWiPiE/P/4/2013
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-09-15)
Additional fields
FinansowanieProjekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji Nr DEC-2011/01/D/HS4/05909
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?