Rośliny drzewiaste wykorzystywane w rekultywacji terenów przemysłowych i poprzemysłowych

Ewa Muszyńska , Ewa Hanus-Fajerska , Aleksandra Koźmińska

Abstract

Areas degraded or devastated as a result of the industry activity, which have contributed to terrain deformation and environmental contamination, require reclamation. Because of present recommendation to restore degraded areas with the aim to obtain the features of previously existing nature and landscape qualities, it was suggested to carry out the review focused on woody plants species used to protect the soil surface. The origin of given species should be taken into consideration during selection of plant material in order to properly revegetate degraded areas.
Author Ewa Muszyńska (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Ewa Muszyńska,,
- Department of Botany and Plant Physiology
, Ewa Hanus-Fajerska (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Ewa Hanus-Fajerska,,
- Department of Botany and Plant Physiology
, Aleksandra Koźmińska
Aleksandra Koźmińska,,
-
Other language title versionsWoodly plants used in reclamation of industrial and post-industrial areas
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No21
Pages397-403
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish rekultywacja, tereny przemysłowe, materiał roślinny, rośliny
Keywords in English reclamation, industrial areas, plant material, woody plants
Abstract in PolishObszary zdegradowane bądź zdewastowane w wyniku dzia- łalności przemysłu, przyczyniającej się do zniekształcenia rzeźby terenu i skażenia środowiska, wymagają rekultywacji. Ze względu, iż obecnie rekomenduje się działania prowadzące do uzyskania pierwotnie występujących na danym obszarze walorów przyrodniczych i krajobrazowych, dokonano przeglądu gatunków roślin drzewiastych wykazujących znaczenie glebochronne.Stwierdzono, że pochodzenie gatunku powinno zostać wzięte pod uwagę w trakcie planowania doboru materiału w celu rewegetacji terenów zdegradowanych.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_21_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/57
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieE. Muszyńska, E. Hanus-Fajerska, A. Koźmińska
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?