Assessment of methods for determining body weight based on biometric dimensions in Hucul horses

Jarosław Łuszczyński , Janusz Michalak , Magdalena Pieszka

Abstract

The aim of the study was to verify existing methods for determining the weight of adult Hucul horses on the basis of biometric dimensions associated with changes in the conformation of horses of this breed resulting from breeding work. The experiment was performed on 159 adult Hucul horses ≥3 years old (25 stallions, 23 geldings and 111 mares, including 44 barren, 23 in early pregnancy (up to the 7th month) and 43 in late pregnancy (>7 months). Actual body weight, determined using a platform scale, was compared with the weight estimated using selected formulas and with a special measuring tape. The estimation error (%) was calculated, and it was determined whether the estimated body weight was on average over- or underestimated. The most reliable means of estimating body weight proved to be the use of the formulas of Carroll and Huntington (1988) and Sendel (1999), which non- -significantly underestimated actual body weight, by an average of 7 and 8 kg, respectively, so that the error resulting from this method was 4.5%. The measuring tape was also found to be a good tool, resulting in an error not exceeding 6%, with a non-significant underestimation of actual body weight. The tendency of various methods to over - or underestimate body weight was similar irrespectively of sex and physiological state, which may indicate that the body weight of Hucul horses changes proportionally with changes in biometric dimensions. Therefore, it can be assumed that the sex and physiological state of the mare, despite their effect on body weight, need not be taken into account when developing new formulas for estimating it.
Author Jarosław Łuszczyński (FoAS / IoAS)
Jarosław Łuszczyński,,
- Institute of Animal Science
, Janusz Michalak
Janusz Michalak,,
-
, Magdalena Pieszka (DoAS / HBZ-KHK)
Magdalena Pieszka,,
- Department of Horse Breeding
Journal seriesRoczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, ISSN 1733-7305, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol15
No4
Pages 9-20
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkoń huculski, masa ciała, wymiary biometryczne
Keywords in EnglishHucul horse, body weight, biometric dimensions
Abstract in PolishCelem pracy była weryfikacja istniejących metod określania masy ciała dorosłych koni huculskich na podstawie wymiarów biometrycznych, związana ze zmianami pokroju koni tej rasy na skutek prowadzonej pracy hodowlanej. Doświadczenie wykonano na 159 dorosłych koniach huculskich w wieku ≥3 lat (25 ogierów, 23 wałachów i 111 klaczy, w tym: 44 jałowe, 23 niskoźrebne do 7. miesiąca ciąży i 43 wysokoźrebne powyżej 7. miesiąca ciąży). Porównano rzeczywistą masę ciała określoną za pomocą wagi platformowej z szacunkową masą ustaloną z wykorzystaniem wybranych formuł i specjalnej taśmy mierniczej, podając błąd szacowania (%) i określając czy szacunkowa masa ciała była średnio zawyżana, czy zaniżana. Stwierdzono, że najbardziej wiarygodnym sposobem szacowania masy ciała było wykorzystanie wzorów Carroll i Huntington (1988) i Sendel (1999), które nieistotnie zaniżały rzeczywistą masę ciała, odpowiednio średnio o 7 i 8 kg, co powodowało, że błąd popełniany przy stosowaniu tej metody wynosił 4,5%. Dobrym narzędziem okazała się także taśma miernicza, której użycie generowało błąd nie przekraczający 6% i powodowało nieistotne zaniżanie faktycznej masy ciała. Zauważono, że tendencja w zawyżaniu lub zaniżaniu masy ciała przy stosowaniu różnych metod była podobna bez względu na płeć i stan fizjologiczny, co może świadczyć o tym, że masa ciała koni huculskich zmienia się proporcjonalnie wraz ze zmianą wymiarów biometrycznych. Dlatego można przypuszczać, że płeć i stan fizjologiczny klaczy, mimo że różnicują masę ciała, nie muszą być uwzględniane przy opracowywaniu nowych formuł przeznaczonych do szacowania tego wskaźnika.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.6368
URL https://zootechnical.com/resources/html/article/details?id=195789&language=pl
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThe source of funding for the research was a subsidy from the Ministry of Science and Higher Education for statute objectives, DS 3257/ZHK/2018.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?