Strefy zalewowe rzeki Dłubnia na podstawie Numerycznego Modelu Terenu

Izabela Piech , Aleksander Rams

Abstract

With new's technology it is possible to create a Digital Terrain Model, which is increasingly being used in various fields of science. Determining of flood plains based on Digital Terrain Model provides insight into the existing reality, and at the same time it is relatively quick to execute. The use of Digital Terrain Model has been shown in the area of the river Dłubnia that is located near the city of Krakow. The work has been performed with the exploitation of digital photogrammetric station "Delta", where spatial coordinates has been created followed by the generation of elevation map. Three-dimensional models of the terrain and water models came into being in the ‘Surfer 10’ program on the basis of selected coordinates of the ‘Delta’ program. The models were respectively combined introducing the flooding zone afterwards.
Author Izabela Piech (FoEEaLS / DoAGCaP)
Izabela Piech,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Aleksander Rams (FoEEaLS)
Aleksander Rams,,
- Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying
Other language title versionsDlubnia river flood zone based on Digital Terrain Model
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol2
NoII
Pages43-50
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishNumeryczny Model Terenu, orientacja zdjęć, strefy powodziowe
Keywords in EnglishDigital Terrain Model, orientation images, flood zone
Abstract in PolishDzięki nowoczesnej technologii możliwe jest utworzenie Numerycznego Modelu Terenu, który coraz częściej jest wykorzystywany w różnych dziedzinach nauki. Określanie terenów zalewowych na podstawie Numerycznego Modelu Terenu daje wgląd w rzeczywistość, a przy tym jest stosunkowo szybki w realizacji. Zastosowanie Numerycznego Modelu Terenu zostało przedstawione na obszarze rzeki Dłubnia, znajdującej się pod Krakowem. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu fotogrametrycznej stacji cyfrowej „Delta”, w której utworzono współrzędne przestrzenne, a następnie wygenerowano mapę wysokościową. Trójwymiarowe modele terenu oraz modele wody powstały w programie „Surfer 10” na podstawie wybranych współrzędnych z programu „Delta”. Następnie modele odpowiednio połączono ze sobą ukazując strefę zalewową
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16964.htm?plik=1375
Internal identifierWIŚIG/2013/103
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2016-04-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?