Dynamika zasiedlenia drzewostanów sosnowych na obrzeżach pożarzyska przez przypłaszczka granatka Phaenops cyanea (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Buprestidae) w Nadleśnictwie Kędzierzyn na przykładzie Leśnictwa Niezdrowice

Piotr Bilański

Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of some environmental factors on steelblue jewel beetle Phaenops cyanea F. (Coleoptera: Buprestidae) attacks of Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees in stands close to burned forest. Control the occurrence of steelblue jewel beetle in the Kędzierzyn Forest District on the example of the Niezdrowice Forest Range conducted in the years 1994–1998 by the detection of trees inhabited by the larvae of P. cyanea in stands located near the forest area burned in 1992. The results of changes in the number of trees attacked by P. cyanea shown for juveniles and mature larvae or together in different years of study. The results of control attacked trees by the insect has been presented in the background of forest habitat types, stand age classes, thermal and pluviothermic conditions. The biggest threat to forests growing near burned area by steelblue jewel beetle in the study area occurred two years after the fire. In subsequent years, decreased risk has been identified due to the detection of trees inhabited by this species, coupled with its removal in thermal and pluviothermic conditions favorable for forest protection. Steelblue jewel beetle prefer to pine stands between 75 and 90 years old. Its occurrence in the study area showed no clear association with fertility and moisture of forest habitat types.
Author Piotr Bilański (FoF / DoFPFEaC)
Piotr Bilański,,
- Department of Forest Protection, Forest Entomology and Climatology
Other language title versionsAttack dynamics of the steelblue jewel beetle Phaenops cyanea F. (Coleoptera: Buprestidae) in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands located close to the edge of the burned area in the Kędzierzyn Forest District on the example of the Niezdrowice Forest Range
Pages83-97
Publication size in sheets0.7
Book Ząbecki Wojciech (eds.): Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, 349 p.
Keywords in Polishzasiedlenie, przypłaszczek granatek, sosna zwyczajna, pożar
Keywords in Englishattack, steelblue jewel beetle, Scots pine, fire
Abstract in PolishCelem pracy było określenie dynamiki zasiedlenia drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) przez przypłaszczka granatka (Phaenops cyanea F.) w drzewostanach położonych w pobliżu pożarzyska na tle wybranych warunków środowiska. Kontrolę występowania przypłaszczka granatka w Nadleśnictwie Kędzierzyn w Leśnictwie Niezdrowice prowadzono w latach 1994–1998 poprzez wyznaczanie drzew zasiedlonych przez larwy w drzewostanach znajdujących się w pobliżu granicy pożarzyska z 1992 roku. Wyniki zmian zasiedlenia drzew przez przypłaszczka granatka przedstawiono dla larw młodocianych i dorosłych oraz łącznie w poszczególnych latach okresu badań. Rezultaty kontroli zasiedlenia drzew przez tego owada przedstawiono również na tle siedliskowych typów lasu, klas wieku drzewostanów, warunków termicznych i pluwiotermicznych.
Internal identifierWL/M/28/2013; WL/6/20
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?