Wpływ właściwości inicjalnych gleb na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrekultywowanych powierzchniach zwałowisk KWB "Bełchatów"

Marek Pająk , Marcin Pietrzykowski , Wojciech Krzaklewski , Wojciech Ochał

Abstract

This paper concerns the relationships between the properties of soil-substrate and growth of Scots pine planted on the plateaus of spoil bank KWB "Bełchatów". Studies have shown that growth of Scots pine in the research plots is primarily positively affected by: higher pH, contents of base cations and percentage of silt-sized (0.05-0.002 mm) fractions in soil substrate. In the other hand, negative influence on the average tree height growth on the study plots had the content of sand fraction, as well as the hydrolytic acidity in the soil substrate.
Author Marek Pająk (FoF / IoEaS / DoEoFaR)
Marek Pająk,,
- DEPARTMENT OF ECOLOGY OF FOREST AND RECLAMATION
, Marcin Pietrzykowski (FoF / IoEaS / DoEoFaR)
Marcin Pietrzykowski,,
- DEPARTMENT OF ECOLOGY OF FOREST AND RECLAMATION
, Wojciech Krzaklewski (FoF / IoEaS / DoEoFaR)
Wojciech Krzaklewski,,
- DEPARTMENT OF ECOLOGY OF FOREST AND RECLAMATION
, Wojciech Ochał (FoF / IoFRM / DoBaPoF)
Wojciech Ochał,,
- DEPARTMENT OF BIOMETRY AND PRODUCTION OF FOREST
Other language title versionsThe impact of initial soil properties on the growth of scots pine (Pinus sylvestris L.) on reclaimed surface of spoil bank kwb "Bełchatów"
Journal seriesInżynieria Ekologiczna, ISSN 2081-139X, e-ISSN 2392-0629, (B 5 pkt)
Issue year2011
No27
Pages144-152
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsosna zwyczajna, tereny pogórnicze, rekultywacja
Keywords in EnglishScots pine, post-mining sites, reclamation
Abstract in PolishW pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, które właściwości inicjalnych gleb wpływają pozytywnie lub negatywnie na wzrost sosny zwyczajnej wzrastającej na wierzchowinach zwałowisk KWB „Bełchatów”. Badania wykazały, że dodatnio na przeciętny roczny przyrost wysokości sosny na powierzchniach badawczych wpływa przede wszystkim: wyższe pH, większa zawartość kationów zasadowych oraz większa zawartość frakcji pyłu (0,05-0,002 mm) w substracie glebowym. Negatywnie na przyrost drzew wpływa natomiast wzrost udziału frakcji piasku, a w głównej mierze kwasowości hydrolitycznnej substratu glebowego.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?