Wyznaczanie bezwymiarowego wskaźnika dopływu rumowiska

Bogusław Michalec , Marek Tarnawski , Agata Majerczyk , Tomasz Koniarz , Katarzyna Wachulec

Abstract

The study shows the results of calculations of dimensionless sediment delivery ratios DR with ten different formulas. Various DR results were obtained. In order to specify the possibilities of using particular formulas the results of the average annual sediment load were compared with the results of calculations obtained by DR-USLE method. Having acquired the hydrological data of on mean 24 hours’ flows and the results of measurements of suspended sediment concentration at the Kotań water-gauge on the river Wisłoka the mean annual sediment load was specified. Taking into consideration the calculated annual sediment load over the span of 33 years average of sediment transport was determined which was compared with value calculated by DR-USLE method. The obtained results were different and ranged from 13.7 to –336.9%. This shows that there is no reason to use some of those analyzed formulas to specify sediment delivery ratio in the basin of Wisłoka river. The least differences were obtained with the use of Williams and Berndt formula as well as Roehl formula and Williams formula.
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Marek Tarnawski (FoEEaLS / DoHEaG)
Marek Tarnawski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Agata Majerczyk (UAK)
Agata Majerczyk,,
- University of Agriculture in Krakow
, Tomasz Koniarz (UAK)
Tomasz Koniarz,,
- University of Agriculture in Krakow
, Katarzyna Wachulec (UAK)
Katarzyna Wachulec,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsEstimation of dimensionless sediment delivery ratio
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No4
Pages75-83
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisherozja, rumowisko rzeczne, USLE, DR
Keywords in Englisherosion, sediment, USLE, SDR
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki obliczeń bezwymiarowego współczynnika dopływu rumowiska DR za pomocą dziesięciu różnych formuł. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie uzyskanych wartości DR. W celu określenia możliwości zastosowania poszczególnych wzorów porównano wyniki obliczeń średniego rocznego natężenia transportu rumowiska unoszonego, określonego na podstawie pomiarów batometrycznych, z wynikami obliczeń metodą DR-USLE. Na podstawie obliczonego rocznego natężenia transportu rumowiska, w przekroju wodowskazowym Kotań rzeki Wisłoki, z okresu 33 lat określono wartość średnią natężenia transportu, którą porównano z wartością obliczoną metodą DR-USLE. Uzyskano różnice wyników wynoszące od 13,7% do –336,9%, które wskazują na brak podstaw do zastosowania niektórych z analizowanych wzorów do określenia wskaźnika dopływu rumowiska w zlewni rzeki Wisłoki. Najmniejsze różnice wyników uzyskano, stosując wzór Williamsa i Berndta, a także dwa wzory Roehla i wzór Williamsa.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/15/2013/000150201300012000040007500083.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/132
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?