Zawartość fenoli w pędach Gypsophilla fastigiata pod wpływem wzrastającego stężenia jonów ołowiu

Ewa Muszyńska , Anna Kołton

Abstract

Unfavourable ecological changes take place in the world around us as a result of various industrial activities, public utilities and chemicals use in agriculture. Environmental contamination by heavy metals is also caused by increase of communication routes using. An excessive amount of heavy metals have a negative impact on living organisms and lead to a numerous metabolic dysfunctions. For this reason, in the areas close to the main roads, only organisms adapted to the high concentration of lead and cadmium ions in the soil can survive. In this paper, it is proposed to use Gypsophilla fastigiata, which represents calamine flora grown in the Olkusz Ore – bearing area for planting in green belt down the communication roads. The analyses of heavy metals influence on the physiological conditions of tested plants have shown that G. fastigiata characterises by high resistance to increasing concentrations of lead ions, therefore, can be successfully used for planting along transport routes and urban areas.
Author Ewa Muszyńska (FoH)
Ewa Muszyńska,,
- Faculty of Horticulture
, Anna Kołton (FoH)
Anna Kołton,,
- Faculty of Horticulture
Other language title versionsPhenolics content of Gypsophilla fastigiata under the influence of increasing heavy metals’ concentration
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów , ISSN 1231-5478, (B 10 pkt)
Issue year2013
No4
Pages376-381
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishGypsophilla fastigiata, metale ciężkie, RFT, związki fenolowe, szlaki komunikacyjne
Keywords in EnglishGypsophilla fastigiata, heavy metals, ROS, phenolic compounds, communication road
Abstract in PolishW wyniku działalności różnych gałęzi przemysłu, gospodarki komunalnej, chemizacji rolnictwa, ale przede wszystkim wzrostu intensywności użytkowania szlaków komunikacyjnych, dochodzi do skażenia środowiska naturalnego metalami ciężkimi. Nadmierna ich ilość negatywnie oddziałuje na organizmy żywe, gdyż prowadzi do licznych zaburzeń funkcji metabolicznych i transportowych. Z tego powodu, na terenach położonych przy szosach, przeżywają jedynie organizmy przystosowane do wysokiej zawartości przede wszystkim jonów ołowiu i kadmu w podłożu. W niniejszej pracy, proponuje się wykorzystanie Gypsophilla fastigiata, reprezentującej populacje galmanowe Olkuskiego Rejonu Rudnego do nasadzeń w zieleni miejskiej. Przeprowadzone analizy dotyczące wpływu metali ciężkich na kondycję fizjologiczną roślin, wykazały, że jest to bylina o dużej wytrzymałości na wzrastające stężenie jonów ołowiu, zatem z powodzeniem może być stosowana do nasadzeń wzdłuż szlaków komunikacyjnych i w aglomeracjach miejskich.
Internal identifierWBIO/2013/143
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 03-06-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 03-06-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2015-09-05)
Additional fields
FinansowanieBadania były finansowane ze środków Katedr Botaniki i Fizjologii Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, DS 3500/WO/2013.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?