Weryfikacja krzywej natężenia przepływu w przekroju wodowskazowym IMGW na rzece Dłubni

Bogusław Michalec

Abstract

The results of survey and hydrometric measurements and calculations made aimed for verifying of the rating curve of the cross-section in the km 8+400 of river Dłubnia, elaborated by Institute of Meteorology and Water Management (IMWM), were introduced in the work. This water-gauge, located above 300 m below the dam of water reservoirs in Zesławice, enables the recording of the water states, being the sum of outflow from reservoirs and the tributary of the waters of the Baranówka stream. The intensity of the water flow was calculated on the basis of the hydrometric data using the Harlacher’s method and using the Chézy’s formula. The rating curve, which was worked out on the results of measurements and calculations, was compare with the rating curve worked out in 1993 by IMWM Branch Cracow. It was stated that the maximal conveyance of river channel in water-gauge section, established according to the IMWM study, is 95.6 m3 · s–1. However the maximal conveyance qualifying in results of calculation executed according to measurements carrying out in 2011 is equal 88.1 m3 · s–1. Corrected, the lower conveyance of the channel of the Dłubnia river below water reservoirs, should be considered in the operation instruction of reservoirs in note relating to the outflows during the freshet.
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsVerification of the rating curve for water-gauge cross-section of IMWM on the Dłubnia river
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol11
No3
Pages21-28
Publication size in sheets0.5
Article number3
Keywords in Polishkrzywa natężenia przepływu, przepustowość koryta, szorstkość koryta
Keywords in Englishrating curve, channel conveyance, channel roughness
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki pomiarów geodezyjnych i hydrometrycznych oraz obliczeń wykonanych w celu weryfikacji krzywej natężenia przepływu przekroju wodowskazowego IMGW w km 8+400 rzeki Dłubni. Wodowskaz ten, znajdujący się ponad 300 m poniżej zapory zbiorników wodnych w Zesławicach, umożliwia rejestrację stanów wód, będących sumą odpływu ze zbiorników i dopływu wód potoku Baranówka. Natężenie przepływu obliczono metodą Harlachera na podstawie danych hydrometrycznych i za pomocą wzoru Chézy’ego. Opierając się na uzyskanych wynikach pomiarów i obliczeń, opracowano krzywą natężenia przepływu, którą porównano z krzywą opracowaną w 1993 roku przez IMGW Oddział Kraków. Określona maksymalna przepustowość koryta w przekroju wodowskazu według opracowania IMGW wynosi 95,6 m3 · s–1. Natomiast określona w wyniku obliczeń wykonanych na podstawie pomiarów zrealizowanych w 2011 roku, maksymalna przepustowość przekroju wodowskazowego jest równa 88,1 m3 · s–1. Skorygowana, niższa przepustowość koryta Dłubni poniżej zbiorników wodnych powinna zostać uwzględniona w instrukcji eksploatacji zbiorników w zapisie dotyczącym zrzutu wód w trakcie wezbrania.
Languagepl polski
File
Weryfikacja krzywej natężenia przepływu w przekroju wodowskazowym IMGW na rzece Dłubni 288,49 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?