Ocena efektu Harbergera-Laursena-Metzlera w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Jacek Strojny

Abstract

The aim of the study was to asses the Harberger-Laursen-Metzler effect in Polish agro-food sector. The analysis covers period of 2002-2017. There was applied the vector autoregression (VAR) methodology. The outcome of the research revealed that permanent deterioration in terms of trade contributed to the current account of Polish agribusiness sector improvement. The temporary effect of terms of trade shocks was not indentified. Additionally, the research enabled recognition of gross value added (GVA) as the most exogenous factor of the VAR system. On the other hand most endogenous factor of the model is the current account. The variable permanent terms of trade is more exogenous factor than the current account.
Author Jacek Strojny (FoAaE / DoSaE)
Jacek Strojny,,
- Department of Statistics and Econometrics
Other language title versionsAn assessment of Harberger-Laursen-Metzler effekt in agribusiness sector in Poland
Journal seriesRoczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ISSN 2353-4362, (0 pkt)
Issue year2019
Vol106
No1
Pages36-50
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishterms of trade, rachunek obrotów bieżących, wektorowa autoregresja, polski sektor rolno-żywnościowy
Keywords in Englishterms of trade, current account, vector autoregression, Polish agro-food sector
Abstract in PolishW opracowaniu podjęto problem oszacowania efektu Harbergera-Laursena-Metzlera w odniesieniu do polskiego sektora rolno-żywnościowego. Analiza obejmuje lata 2002-2017. W badaniu zastosowano metodykę wektorowej autoregresji (VAR). Wyniki studium ukazały, że trwałe pogorszenie terms of trade wpływa na poprawę bilansu handlowego polskiego sektora rolno-żywnościowego. Natomiast nie zidentyfikowano skutków krótkookresowych szoków terms of trade. Dodatkowo, badanie umożliwiło zidentyfikowanie wartości dodanej brutto (GVA) jako najbardziej egzogenicznej składowej systemu VAR. Najbardziej endogenicznym czynnikiem w modelu okazało się saldo obrotów bieżących. Długookresowe zmiany terms of trade są czynnikiem bardziej egzogenicznym niż saldo obrotów bieżących.
DOIDOI:10.22630/RNR.2019.106.1.3
URL http://sj.wne.sggw.pl/pdf/RNR_2019_n1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?