Wpływ rozdrobnienia gospodarstw na wyniki produkcyjne i ekonomiczne podmiotów z chowem bydła mlecznego w Małopolsce

Marta Czekaj , Janusz Żmija

Abstract

The aim of the paper was to analyze the impact of agrarian fragmentation of farms breeding dairy cattle in the Małopolska region on their production and economic performance. The article was prepared based on data provided by farms breeding dairy cattle in the Małopolska region, information from the Central Statistical Office and data from publications concerning milk producion in Poland. The authors focused their research on farms breeding dairy cattle, including at least 5 milk cows in a herd. Data were collecred from 41 farms located in the mountainous areas. There were verified resources of land and labor in analyzed farms. Income per work unit was compared against the average annual gross pay in the national exonomy in 2007.
Author Marta Czekaj (FoAaE / IoEEaM )
Marta Czekaj,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
, Janusz Żmija (FoAaE / IoEEaM )
Janusz Żmija,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsThe impact of farm fragmentation on production and economic results of farms engaged in raising dairy cattle in the Małopolska region
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (B 7 pkt)
Issue year2011
Vol13
No8
Pages24-32
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishrozdrobnienie gospodarstw, wyniki produkcyjno-ekonomiczne, województwo małopolskie
Keywords in Englishfarms fragmentation, economic and production results, the Małopolska province
Abstract in PolishW pracy podjęto próbę przeprowadzenia oceny wpływu rozdrobnienia agrarnego wybranych gospodarstw na uzyskiwane przez nie wyniki produkcyjne i ekonomiczne. W celu przestawienia sytuacji w zakresie czynnika ziemi, bazując na danych GUS, dokonano charakterystyki porównawczej województwa małopolskiego i Polski. Przeprowadzono badania dotyczące gospodarstw z chowem bydła mlecznego zlokalizowanych na obszarach górzystych województwa małopolskiego, które w roku 2007 utrzymywały co najmniej 5 krów mlecznych. W gospodarstwach wytypowanych przez pracowników jednostek skupu przeprowadzono ankiety-wywiady, uzyskano w ten sposób dane z 41 gospodarstw, które następnie podzielono na grupy analityczne, zróżnicowane powierzchnią ziemi, na której rolnik prowadził produkcję. Zgodnie z przyjętym podziałem dokonano charakterystyki badanych podmiotów, obliczono wybrane wskaźniki produktywności ziemi pracy i kapitału oraz wybrane kategorie dochodu.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?