Możliwości wykorzystania różnych gatunków zwierząt w celach terapeutycznych na przykładzie konia, psa oraz kawii domowej

Angelika Magiera , Weronika Penar , Czesław Klocek

Abstract

Introduction and objectives. Animal assisted intervention (AAI) is becoming an increasingly more popular method for supporting conventional therapies. There are many studies confirming the effectiveness of this type of activity. The aim of the study is presentation of the possibilities of using different species of animals in therapy (in comparison), and expanding knowledge of the problem. Description of the state of knowledge. Among the animals most frequently involved in therapeutic interventions with humans are horses and dogs. However, depending on the patient’s needs, it is possible to select other species, e.g. guinea pig. Therapeutic animals not only support the patient’s body functions and motor skills (as it is considered by many people), but they may also exert an effect on other domains of health. The development of social competences, improvement of general well-being, an impact on psychological health and improvement of body functioning, as well as support in the education process, are only a few of the many positive influences that animal therapy can bring about for participants. Conclusions. A review of research and literature provided an insight into the possibilities for the introduction of animals into the treatment process as a supportive factor. The abovementioned animal species illustrate the diverse possibilities of animal therapy. Due to the holistic impact of such interventions on the patient, it can be used in various cases. The use of animal therapy provides an opportunity for more effective and faster results of conventional therapies.
Author Angelika Magiera (FoAS / Department of Genetics, Animal Breeding and Ethology)
Angelika Magiera,,
- Department of Genetics, Animal Breeding and Ethology
, Weronika Penar (FoAS / Department of Genetics, Animal Breeding and Ethology)
Weronika Penar,,
- Department of Genetics, Animal Breeding and Ethology
, Czesław Klocek (FoAS / Department of Genetics, Animal Breeding and Ethology)
Czesław Klocek,,
- Department of Genetics, Animal Breeding and Ethology
Other language title versionsPossibilities of using different animal species for therapeutic purposes on the example of a horse, dog, and guinea pig
Journal seriesMedycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, ISSN 2083-4543, e-ISSN 2084-4905, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol26
No2
Pages124-128
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishterapia, zwierzęta, pies, koń, kawia domowa, zdrowie
Keywords in Englishtherapy, dog, animals, horse, guinea pig, assisted
Abstract in PolishWprowadzenie i cel pracy. Coraz częściej wybieraną metodą wspierania terapii konwencjonalnych stają się zajęcia terapeutyczne z udziałem zwierząt. Istnieje wiele badań naukowych potwierdzających skuteczność tego typu działania. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie możliwości wykorzystania różnych gatunków zwierząt (na zasadzie kontrastu) w terapii oraz poszerzenie wiedzy na temat tego, jakie cele terapeutyczne można z ich pomocą osiągać. Opis stanu wiedzy. Do najczęściej wymienianych zwierząt uczestniczących w zajęciach terapeutycznych w terapii służącej ludziom należą konie oraz psy. Jednak w zależności od potrzeb pacjenta możliwy jest dobór innego gatunku, np. kawii domowej. Obecność zwierząt terapeutycznych na zajęciach nie tylko wspiera poprawę sprawności i motoryki ciała (jak uważa wiele osób), lecz może działać także na inne sfery zdrowia. Rozwój kompetencji społecznych, poprawa samopoczucia, pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i polepszenie funkcjonowania organizmu czy wsparcie w procesie edukacji – to tylko niektóre z licznych korzyści, jakie terapia z udziałem zwierząt przynosi jej uczestnikom. Podsumowanie. Przegląd badań i literatury pozwala na przybliżenie możliwości, jakie niesie wprowadzenie zwierząt w proces leczenia, jako czynnika wspomagającego. Wymienione gatunki zwierząt obrazują zróżnicowane możliwości, jakie niesie terapia z udziałem zwierząt. Holistyczne oddziaływanie takich zajęć na pacjenta sprawia, iż może być ono pomocne w różnych przypadkach. Wspomaganie terapii konwencjonalnych poprzez użycie animaloterapii daje szansę na jej lepsze wyniki i szybsze rezultaty.
DOIDOI:10.26444/monz/122072
URL http://www.monz.pl/Mozliwosci-wykorzystania-roznych-gatunkow-zwierzat-w-celach-terapeutycznych-na-przykladzie,122072,0,1.html
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
File
Możliwości wykorzystania różnych gatunków zwierząt w celach terapeutycznych na przykładzie konia, psa oraz kawii domowej of 29-06-2020
285,62 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?