Struktura spożycia ryb i tłuszczów wśród osób z otyłością z województwa małopolskiego

Joanna Tkaczewska , Małgorzata Morawska , Beata Brzezińska-Kolarz , Angelika Wałach

Abstract

In this study frequency and structure of consumption of fish products among obese people (BMI>30 kg/m2 ) were evaluated. The study was conducted with an answer-sheet of 17 question. The research group contained 54 persons (25 female and 29 male) aged 18–71 with BMI higher than 30 30 kg/m2 .The result of the survey have shown that respondents eating habits indicate they eat fish and fish product much too rarely. On the other hand respondents use mostly oil for frying, and a very small number of people declare that they prefer animal fats. The results have provide that it still is necessary to inform consumers about the benefits fish consumption
Author Joanna Tkaczewska (FoFT / DoAPT)
Joanna Tkaczewska,,
- Department of Animal Product Technology
, Małgorzata Morawska
Małgorzata Morawska,,
-
, Beata Brzezińska-Kolarz
Beata Brzezińska-Kolarz,,
-
, Angelika Wałach
Angelika Wałach,,
-
Other language title versionsStructure of consumption of fish products and fats among obese people living in malopolska region
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No18
Pages141-150
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishotyłość, struktura spożycia, ryby, tłuszcze
Keywords in Englishobesity, structure of consumption, fish, fats
Abstract in PolishW pracy poddano ocenie częstotliwość i strukturę spożycia ryb i  tłuszczów wśród osób z  otyłością (BMI>30 kg/m2 ) zamieszkujących województwo małopolskie. Narzędziem badawczym był opracowany kwestionariusz ankiety, będący zestawieniem 17 pytań. Grupę badawczą stanowiły 54 osoby (25 kobiet i 29 mężczyzn) w wieku od 18–71 lat z wartością BMI powyżej 30 kg/m2 . Zwyczaje żywieniowe badanych wskazywały na zbyt rzadkie spożycie ryb i ich przetworów. Ankietowani deklarowali, iż najczęściej do smażenie używają olejów roślinnych, a jedynie niewielka grupa badanych smaży wyłącznie na tłuszczach zwierzęcych. W  wyniku badań stwierdzono, iż nadal należy zwiększać świadomość konsumentów w zakresie zalet, wynikających ze spożycia ryb i ich przetworów. Ponadto zaobserwowano, iż badani chętnie rezygnują ze smarowania pieczywa tłuszczami. Może to być spowodowane, chęcią redukcji masy ciała przez badane osoby
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_2.pdf
Internal identifierWTŻ/2013/36
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?