Zróżnicowanie warunków cieplno-wilgotnościowych w wybranych strefach obory wolnostanowiskowej

Piotr Herbut , Sabina Angrecka

Abstract

The paper discusses how changes of temperature and relative air humidity inside a free stall barn influence the welfare of cows divided into 3 technological groups during a summer. The influence of selected microclimate parameters in the barn has been determined with the help of THI index, which the calculated values indicate that occurred cows heat stress. It also points out the need to determine THI index for various zones related with staying by particular technological groups. The authors highlight that the THI index is quite a useful tool for predicting heat stress in particular areas of the barn. Yet, it is necessary to improve the methodology of THI calculation in order to include more microclimate elements.
Author Piotr Herbut (FoEEaLS / DoRC)
Piotr Herbut,,
- Department of Rural Construction
, Sabina Angrecka (FoEEaLS / DoRC)
Sabina Angrecka,,
- Department of Rural Construction
Other language title versionsDifferentiation of hygrothermal conditions in selected zones of free stall barn
Pages93-97
Publication size in sheets0.5
Book Romaniuk Wacław (eds.): Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem infrastruktury, ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej, 2013, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie, ISBN 978-83-62416-61-5, 298 p.
Keywords in Polishbydło mleczne, strefowanie obory, temperatura i wilgotność powietrza, THI
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wpływ zmian temperatury I wilgotności względnej powietrza w oborze wolnostanowiskowej w lecie na dobrostan krów w 3 grupach technologicznych. Dla określenia wpływu mierzonych parametrów mikroklimatu obory posłużono się wskaźnikiem THI, którego obliczone wartości wskazywały na wystąpienie stresu cieplnego u krów. Zwrócono uwagę na konieczność określania wartości THI dla wyznaczonych w oborze stref powiązanych z bytowaniem grup technologicznych. Wskazano przydatność wskaźnika do prognozowania wystąpienia stresu cieplnego w poszczególnych częściach obory, jak również potrzebę opracowania lepszej metodyki obliczeń THI obejmującej więcej parametrów mikroklimatu.
Internal identifierWIŚIG/2013/184
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?