Wpływ metali ciężkich na uszkodzenia blon komórkowych i aparatu fotosyntetycznego oraz plon topinamburu (Helianthus tuberosus L.)

Czesława Jasiewicz , Marcin Rapacz , Jacek Antonkiewicz

Abstract

Studies were conducted as a pot experiment. The experiment design comprised six objects with different doses of heavy metals (Cd, Pb, Ni, Cu and Zn) introduced into soil. On the 60th day of plant vegetation the damage of cytoplasmatic membranes and chlorophyll fluorescence were determined. Increased electrolyte leakage from leaf tissues was observed only at two highest levels of soil contamination with heavy metals. Applied heavy metal doses did not affect significatly photosynthetic activity, although it revealed a decreasing tendency along with increasing doses. A decline in apparent quantum yield of photosystem II(PS II) was detected only at the highest dose, whereas the PSII system proved to be relatively most sensitive to metal influence. The system showed negative changes at three highest metal doses. Toxic effect of heavy metals on the plants expressed by decrease in yield was registered between the 3rd and 5th levels of soil contamination with heavy metals. It should be noticed that the changes in PS II system activity may be the best indirect physiological index of plant damage which affects the yielding.
Author Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Marcin Rapacz (FoAE / DoPP)
Marcin Rapacz,,
- Department of Plant Physiology
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsEffect of heavy metals on cell membrane damage, chlorophyll fluorescence and yield of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)
Journal seriesZeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, ISSN 0084-5477, e-ISSN 2543-9871, (P06 3 pkt)
Issue year1999
No469
Pages403-410
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbiomasa, błony komórkowe, fluorescencja chlorofilu, metale ciężkie, topinambur (Helianthus tuberosus L.)
Keywords in Englishbiomass production, cellular membranes, chlorophyll fluorescence, heavy metals, Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)
Abstract in PolishBadanie przeprowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego. Schemat doświadczenia obejmował sześć obiektów różniących się dawką wprowadzonych go gleby metali ciężkich (Cd, Pb, Cu i Zn). W 60 dniu wegetacji roślin określono stopień uszkodzeń błon cytoplazmatycznych(wpływ elektrolitu)i aparatu fotosyntetycznego (fluorescencja chlorofilu). Zwiększony wpływ elektrolitów z tkanek liścia zaobserwowano jedynie przy dwóch najwyższych poziomach zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Stosowane dawki metali ciężkich nie miały istotnego wpływu na aktywność fotosyntetyczną, chociaż wykazywała ona tendencję spadkową wraz ze wzrostem dawek. Spadek wydajności kwantowej fotosystemu II (PSII)zaobserwowano jedynie przy najwyższej dawce, natomiast relatywnie najbardziej czuły na dzialanie metali okazał się system antenowy PS II, ktory wykazywałzmiany przy trzech najwyższych dawkach metali. Toksyczny wpływ metali ciężkich na rośliny, wyrażony obniżeniem ich plonowania, zostal zarejestrowany od III-go do V-go poziomu zanieczyszczenia gleby metalami cięzkimi. warto zauważyć, żenajlepszym pośrednim wskaźnikiem fizjologicznym uszkodzeń roslin, mających odzwierciedlenie w plonie, mogą być zmiany aktywności systemu antenowego PSII.
Languagepl polski
Score (nominal)3
Citation count*5 (2020-06-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?