Jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego

Monika Jaworska , Janina Szewczyk

Abstract

The article estimates level of quality of life of rural in Malopolskie voivodship. The study applies the multidimensional statistical analysis allowing to describe complex effect with help of one variable, the so called value of synthetic variable (Hellwig’s method, additive aggregation function).
Author Monika Jaworska (FoAaE / DoSnSP)
Monika Jaworska,,
- Department of Statistics and Social Policy
, Janina Szewczyk (FoAaE / DoSnSP)
Janina Szewczyk,,
- Department of Statistics and Social Policy
Other language title versionsThe quality of life of rural Malopolskie voivodship
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (B 7 pkt)
Issue year2012
Vol14
No1
Pages203-207
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjakość życia, miara syntetyczna, analiza porównawcza, województwo małopolskie
Keywords in Englishquality of life, synthetic measure, comparative analysis, Malopolskie voivodship
Abstract in PolishW badaniach nad jakością życia, a zwłaszcza w przestrzennych analizach porównawczych pomocne jest stosowanie metod statystyki wielowymiarowej, pozwalających na wyznaczenie miary syntetycznej. Miary te zastępują liczny zbiór cech obiektu jedną zmienną zagregowaną. Takie podejście umożliwia ocenę badanego obiektu za pomocą jednej wartości, a także pozwala na porządkowanie analizowanych obiektów pod względem rozpatrywanego zjawiska. Celem badań było określenie poziomu jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego przy wykorzystaniu wybranych metod konstruowania mierników syntetycznych oraz porównanie otrzymanych rezultatów. Wybrano dwie metody konstrukcji zmiennej syntetycznej i porównano otrzymane według nich wyniki. Przedmiot badań stanowi 122 gminy wiejskie województwa małopolskiego. Do konstrukcji syntetycznej miary infrastruktury przyjęto 13 zmiennych diagnostycznych opisujących jakość życia.
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=188032
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?