Społeczno-gospodarczy i środowiskowy wymiar rozwoju wybranych gmin wiejskich województwa małopolskiego w opinii respondentów

Łukasz Paluch , Stanisław Sarat

Abstract

The aim of this paper is to identify the level of development of the various elements of the social, economic and environmental infrastructure of rural communes in Małopolska province, based on the opinion of the respondents. The choice of units in which the fieldwork was carried out was based on multicriteria method of zero unitarization and the primary source was statistical data for the period 2004-2010 published by the Local Data Bank System Analysis and Local Government. Research based on the questionnaire interview (with questionnaire) was conducted in 2011. The study indicated the occurrence of certain regularities between the membership of analyzed individuals to different groups of development (groups A, B, C and D) and the condition and quality of socioeconomic and environmental infrastructure in these groups' areas.
Author Łukasz Paluch (FoAaE / IoEcoSoc)
Łukasz Paluch,,
- Institute of Economic and Social Sciences
, Stanisław Sarat (FoAE / IoEcoSoc)
Stanisław Sarat,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsSocioeconomic and Environmental Dimension of Suistainable Development of Rural Communes in Małopolska Province in the Opinion of the Respondents
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No3
Pages248-254
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwojewództwo małopolskie, gminy wiejskie, zrównoważony rozwój, studium przypadku, unitaryzacja zerowana
Keywords in English Małopolska Province, rural communes, sustainable development, case study, zero unitarization method
Abstract in PolishCelem badań była próba oceny poziomu rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury społecznej, gospodarczej i środowiskowej gmin wiejskich województwa małopolskiego na podstawie opinii respondentów. Przy wyborze jednostek do badań terenowych zastosowana została wielokryterialna metoda unitaryzacji zerowanej, a podstawowe źródło informacji stanowiły dane statystyczne za lata 2004-2010, opublikowane przez Bank Danych Lokalnych oraz System Analiz Samorządowych. Przeprowadzone w 2011 r. badania terenowe, przy wykorzystaniu kwestionariusza wywiadu wskazały na występowanie pewnych prawidłowości między przynależnością analizowanych jednostek do wydzielonych grup rozwojowych (grupy A, B, C i D) a stanem i jakością infrastruktury społeczno-gospodarczej oraz środowiskowej występującej na ich obszarze.
URL http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/15-3/15-3-Paluch.pdf
Internal identifierWRE/2013/100
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?