Internet jako źródło pozyskiwania wiedzy potrzebnej do prowadzenia gospodarstwa rolnego

Norbert Marks , Tomasz Jakubowski , Piotr Nawara

Abstract

The survey research, which was carried out was to determine: a type of information obtained through internet to increase knowledge of high vocational school students of an agricultural and food sector located in the country areas and a type of information obtained by future graduates required to run an agricultural farm. The survey research was carried out at the turn of 2010 and 2011. The work covered 15 schools of the agricultural and food sector of the małopolskie and śląskie voivodeship. Survey questionnaires constituted material for research (worked out in the program Adobe Dreamweaver CS5.5) obtained by the Internet directly from students(through a network server of the University of Agriculture in Kraków). Almost 87% of respondents say that information obtained by the Internet served for the purpose of their eductaion. Over 60% of the questioned say that they use the Internet portals on agriculture. Search for information strictly related to agriculture subjects was declared only by about 10% of the questioned people.
Author Norbert Marks (FoPaPE / IoMEEaPP)
Norbert Marks,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Tomasz Jakubowski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Jakubowski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Piotr Nawara (FoPaPE / IoMEEaPP)
Piotr Nawara,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsThe Internet as a source of knowledge necessary for running an agricultural farm
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2012
Vol1
No2 (136)
Pages195-204
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishInternet, informacja, gospodarstwo, wieś
Keywords in EnglishInternet, information, farm, country
Abstract in PolishPrzeprowadzone badania ankietowe miały na celu określenie: rodzaju informacji pozyskiwanych przez Internet do podnoszenia zasobu wiedzy uczniów szkół średnich zawodowych sektora rolno-spożywczego zlokalizowanych w obszarach wiejskich oraz rodzaju informacji pozyskiwanych przez przyszłych absolwentów potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Badania ankietowe prowadzono na przełomie lat 2010/2011. Zakresem pracy objęto 15 szkół sektora rolno-spożywczego województw małopolskiego i śląskiego. Materiał do badań stanowiły kwestionariusze ankiet (opracowane w programie Adobe Dreamweaver CS5.5) pozyskanych drogą internetową bezpośrednio od uczniów (poprzez serwer Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie). Blisko 87% respondentów twierdzi, że pozyskiwane poprzez Internet informacje służą im do celów związanych z edukacją własną. Ponad 60% ankietowanych deklaruje, że korzysta z internetowych portali o tematyce rolniczej. Poszukiwanie wiadomości ściśle związanych z tematyką rolniczą zostało zadeklarowane jedynie przez około 10% badanych.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/136/IR(136)_3170_pl.pdf
Internal identifierWIPiE/2012/5
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?