Źródła finansowania i analiza kosztów hodowli wolierowej głuszca Tetrao urogallus (L.) w Nadleśnictwie Wisła (RDLP Katowice)

Anna Kożuch , Grzegorz Stańczak , Marcin Piszczek

Abstract

The sources of financing and cost analisys of aviary breeding of capercaillie Tetrao urogallus L. in Wisla Forest District (RDSF Katowice). The aim of this study was to identify the sources of funding and the cost analysis of aviary breeding of capercaillie in Wisla Forest District (Regional Directorate of State Forests in Katowice, Poland) in the years 2001-2011. The analysis of the direct costs of aviary breeding was made according to generic and functional cost system. The analysis has also covered indirect costs of aviary grouse breeding (working capital) and unit costs capercaillie breeding aviary. The analysis found that Wisla Forest District allocated the most of the financial resources for this purpose – the amount of 2 155 785 PLN. Forest District actively acquired funds for breeding aviary from external sources, the National Fund for Environmental Protection and Water Management acquired 812 328 PLN, EcoFund 157.13 thousand PLN, as well as the State Budget 13 000 PLN. State forests allocated funds for capercaillie breeding from the Forest Fund in the amount of 80 000 PLN. Analyses show that the costs incurred by the District Wisla steadily increased and reached the highest value in 2008 – 323 036 PLN. The average unit cost was estimated at 4 834 PLN.
Author Anna Kożuch (FoF / L-KSHL)
Anna Kożuch,,
-
, Grzegorz Stańczak (FoF / DoS)
Grzegorz Stańczak,,
- Department of Silviculture
, Marcin Piszczek (FoF / DoS)
Marcin Piszczek,,
- Department of Silviculture
Other language title versionsThe sources of financing and cost analisys of aviary breeding of capercaillie Tetrao urogallus L. in Wisla Forest District (RDSF Katowice) moreless
Journal seriesStudia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol15
No36/3
Pages148-157
Keywords in Polishanaliza kosztów, źródła finansowania, głuszec, hodowla wolierowa
Keywords in Englishcost analysis, sources of funding, capercaillie, aviary breeding
Abstract in PolishCelem badań było rozpoznanie źródeł finansowania oraz analiza kosztów hodowli wolierowej głuszców w Nadleśnictwie Wisła (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach) w latach 2001-2011. Dokonano analizy kosztów bezpośrednich hodowli wolierowej według funkcjonalnego i rodzajowego układu kosztów. Analizą objęte zostały również koszty pośrednie (nakłady czasu pracy) oraz koszty jednostkowe wolierowej hodowli głuszca. Stwierdzono, że najwięcej środków finansowych na ten cel przeznaczyło Nadleśnictwo Wisła, w kwocie 2 155,79 tys. zł. Ponadto w jednostce podejmowano wysiłki w celu uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano 812,33 tys. zł, Fundacja EkoFundusz przeznaczyła kwotę 157,13 tys. zł, ponadto z Budżetu Państwa otrzymano 13 tys. zł. Lasy Państwowe na hodowlę głuszca asygnowały środki z Funduszu Leśnego w wysokości 80 tys. zł. Z przeprowadzonych analiz wynika, że koszty ponoszone przez Nadleśnictwo Wisła wzrastały, a najwyższą wartość osiągnęły w 2008 r., w kwocie 323,04 tys. zł. Przeciętny koszt jednostkowy hodowli oszacowano na 4 834,00 zł.
URL http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim36_pdf/Janusz.pdf
Internal identifierWL/11/7
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?