Wpływ zagospodarowania zbiorników alimentacyjnych o płytkim zasilaniu na chemizm wód źródlanych w wybranych obszarach przyszczytowych Beskidu Śląskiego, Gorców i Gór Świętokrzyskich

Stanisław Małek , Katarzyna Krakowian , Michał Jasik

Abstract

Skład chemiczny wód podziemnych, w tym również wód wypływających ze źródlisk, kształtuje się w wyniku procesów fizykochemicznych zachodzących w strefie aeracji, tj. w warstwie skalno-zwietrzelinowej pomiędzy powierzchnią terenu a zwierciadłem wód podziemnych. Głównymi czynnikami wpływającymi na skład chemiczny wód w strefie aeracji są: skład chemiczny wód opadowych i wnoszony przez nie ładunek substancji chemicznych, skład mineralogiczny utworów strefy aeracji (obecność rozpuszczalnych minerałów, które przechodzą do roztworu), czas kontaktu woda–skała oraz oddziaływanie organizmów żywych, głównie roślin. Kluczowy wpływ na procesy zachodzące w obrębie strefy aeracji ma szata roślinna i systemy korzeniowe roślin, które z jednej strony odbierają wodę z systemu, z drugiej zaś zmieniają warunki fizykochemiczne warstwy glebowej (czy też warstw skalnych i skalno-zwietrzelinowych) i sprzyjają przechodzeniu składników chemicznych do roztworu. Wpływ pokrywy roślinnej na chemizm wód źródlanych wpisuje się w zagadnienia Strategii IUFRO na lata 2010–2014, w której jako piąty widnieje temat interakcji między wodą a lasem, oraz w postanowieniach Rezolucji Warszawskiej "Lasy i Woda” – jedno z jej zobowiązań dotyczy „zwiększenia wiedzy o zależnościach między lasami a wodą, a także wykorzystania potencjału lasów oraz zrównoważonej gospodarki leśnej do poprawy zasobów i  ekosystemów wodnych”. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na to pytanie w oparciu o wyniki badań realizowanych w Beskidzie Śląskim, Gorcach oraz w Górach Świętokrzyskich.
Author Stanisław Małek (FoF / DoFE)
Stanisław Małek,,
- Department of Forest Ecology
, Katarzyna Krakowian
Katarzyna Krakowian,,
-
, Michał Jasik
Michał Jasik,,
-
Pages189-190
Publication size in sheets0.3
Book Tomaszewski Dominik, Jagodziński Andrzej M. (eds.): Biologia i ekologia roślin drzewiastych : konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013 : materiały konferencyjne, 2013, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-63400-90-3, 390 p.
URL http://www.idpan.poznan.pl/images/stories/konferencja2013/2013-biologiaiekologiaroslindrzewiastych-highresolution.pdf
Internal identifierWL/17/14
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourceconferenceIndex
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePraca była częściowo finansowana w ramach grantu NCN 2011/01/B/NZ9/04615 „Wpływ wylesień spowodowanych klęską ekologiczną na zróżnicowanie przestrzenne i  zmiany chemizmu wód źródlanych i powierzchniowych w Beskidzie Śląskim”.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?