Biofortyfikacja i właściwości antyoksydacyjne sałaty uprawianej w sezonie jesiennym w zależności od aplikacji związków jodu i selenu

Roksana Rakoczy , Sylwester Smoleń

Abstract

Biofortification of vegetables with microelements can cause the increase of content of mineral elements in human diet. Iodine and selenium are important elements for human health. The aim of the study was to determine the effect of foliar application of iodine and selenium on effectiveness of I and Se biofortification and antioxidant activity of lettuce (Lactuca sativa L., cv ‘Melodion’). The vegetation experiments with lettuce were conducted in autumn 2011 and 2012 in a foil-tunnel. The following combinations were distinguished within the study: 1). control (without iodine and selenium application), 2). I- SeO42-, 3). I- SeO32-, 4). IO3- SeO42-, 5). IO3- SeO3 2-. Both elements were applied three times in the form KI, KIO3, Na2SeO4, Na2SeO3 in dose of 0.4dm3∙m-2. The dose of iodine was 10 mg I∙dm-3 and selenium was 1 mg Se∙dm-3. Foliar biofortification of I and Se had significant influence on the content of I and Se in lettuce in each year of researches. Content of vitamin C and phenolic compounds was higher in 2012 than in 2011 year in lettuce.
Author Roksana Rakoczy (FoH / DoSCaFiH)
Roksana Rakoczy,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
, Sylwester Smoleń (FoH / DoSCaFiH)
Sylwester Smoleń,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
Other language title versionsBiofortification and antioxidant activity of lettuce cultivated in the autumn season in depending on the application of compounds of iodine and selenium
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No18
Pages343-350
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjod, selen, dolistna biofortyfikacja, sałata, antyoksydanty
Keywords in Englishiodine, selenium, foliar biofortification, antioxidant activity, lettuce
Abstract in PolishCelem pracy było określenie wpływu dolistnej aplikacji związków jodu i selenu na efektywność biofortyfikacji oraz na właściwości antyoksydacyjne sałaty siewnej (Lactuca sativa L., cv ‘Melodion’). Doświadczenie wegetacyjne z hydroponiczną uprawą sałaty prowadzone było w latach 2011–2012 w sezonie jesiennym. Obejmowało obiekty z dolistną aplikacją I i Se w formie chemicznej: 1). kontrola – oprysk roślin wodą destylowaną, 2). I- SeO42-, 3). I- SeO32-, 4). IO3- SeO42-, 5). IO3- SeO32-. Jod i selenaplikowano trzykrotnie w formie KI, KIO3, Na2SeO4, Na2 SeO3, stosując w przeliczeniu na czysty składnik: 10 mg I∙dm-3 i 1 mg Se∙dm-3 z zachowaniem 0,4 dm3∙m-2 dawki cieczy roboczej. Dolistna aplikacja jodu  i selenu istotnie zwiększyła zawartości tych dwóch mikroelementów w główkach sałaty w każdym roku badań. Jesienią 2012 roku zawartość związków fenolowych oraz kwasu askorbinowego była wyższa, natomiast poziom aktywności antyoksydacyjnej był niższy niż w 2011 roku.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_2.pdf
Internal identifierWBIO/2013/55
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?