Wpływ realizacji małych elektrowni wodnych na warunki hydrogeologiczne

Agnieszka Operacz , Tomasz Operacz , Jarosław Tomalik

Abstract

The implementation of hydropower plants is always associated with impact on the huge components of the environment. The main substance of this article is groundwater as a one of the environmental elements. In article authors have shown the law regulation and the possible consequences in the water relations associated with the implementation of renewable energy source program, which are small hydro power plants. The division between small and large hydropower was made and article is focused on the small one without reservoir in relation mainly to the character of the river and changes in water conditions in the area of impact of the investment.
Author Agnieszka Operacz (FoEEaLS / DoSEaWM) - Kielce University of Technology (TU Kielce), MNiSW [80]
Agnieszka Operacz,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Tomasz Operacz
Tomasz Operacz,,
-
, Jarosław Tomalik
Jarosław Tomalik,,
-
Other language title versionsSmall hydropower plants impact on the hydrogeological conditions
Journal seriesTechnika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, ISSN 0304-520X, (B 3 pkt)
Issue year2012
No2
Pages55-62
Publication size in sheets2.75
Keywords in Polishenergetyka wodna, odnawialne źródła energii, warunki hydrogeologiczne
Keywords in Englishhydropower, renewable energy sources, water relations
Abstract in PolishRealizacja elektrowni wodnych związana jest z ingerencją w szeroko pojęte komponenty środowiska. Jednym z jego elementów są wody podziemne stanowiące meritum niniejszego artykułu.W artykule przedstawione zostały obowiązujące przepisy prawne oraz możliwe konsekwencje w stosunkach wodnych związane z realizacją programu odnawialnych źródeł energii, jakie stanowią małe elektrownie wodne. Dokonano podziału na tzw. małą i dużą hydroenergetykę oraz skupiono się na realizacji elektrowni bezzbiornikowych w odniesieniu głównie do charakteru rzeki oraz zmian stosunków wodnych w obszarze wpływu inwestycji.
URL https://min-pan.krakow.pl//wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/cz-02-05-operacz-operacz-toma....pdf
Languagepl polski
Score (nominal)3
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieA. Operacz - afiliacja zewnętrzna na publikacji
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?