Wpływ podszytu bukowego na chemizm roztworów glebowych w monokulturach sosnowych na gruntach porolnych

Elżbieta Pastwik , Stanisław Małek

Abstract

Celem niniejszych badań jest określenie wpływu podszytu bukowego na odczyn i przewodnictwo roztworów glebowych występujących w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych. Wokół istniejącej stacji pomiarowej w Tucznie (woj. zachodniopomorskie, powiat wałecki, 53º 11’ N, 16º 5’ E) w 2012 roku zostały założone dwie powierzchnie doświadczalne w drzewostanach sosnowych, rosnących na gruntach porolnych, w których częściowo występuje podsadzenie bukowe. Pierwsza z powierzchni znajduje się w części bez podszytu, a druga w części z podsadzeniem bukowym. W listopadzie 2012 roku na obu powierzchniach doświadczalnych zamontowano lizymetry glebowe w 7 punktach na 4 głębokościach nawiązujących do budowy profilu glebowego (5, 15, 30 i 60 cm). Od 2 stycznia 2013 roku zbierane są miesięczne próby roztworów glebowych i analizowane pod kątem pH i przewodności elektrolitycznej właściwej. Wstępne wyniki badań wskazują na wzrost analizowanych parametrów w wodach glebowych, szczególnie w wierzchnich poziomach gleb, pod drzewostanem sosnowym z podszytem bukowym.W celu aktualizacji istniejących w bazach SILP-u Leśnych Map Numerycznych (LMN), na mapach tych zaznaczono: aktualny przebieg cieków z zaznaczeniem ich charakteru (stały lub okresowy) z podziałem na istniejące i dorysowane na tle podziału powierzchniowego lasu, warstwic, ważniejszych dróg oraz pięter klimatyczno-roślinnych i siedliskowych typów lasu. Obliczono również sumaryczną długość cieków, powierzchnie zlewni oraz powierzchnie wzdłuż ich koryt przyjmując zmienne odległości od koryt zależnie od pięter klimatyczno-roślinnych i wielkości nachylenia zboczy: w reglu górnym 5 m, reglu środkowym 10 m, reglu dolnym 20 m po obu stronach koryta a w obszarze źródliskowym w promieniu 10 m od źródła. Konkretne zalecenia hodowlane dla obszarów źródliskowych i w sąsiedztwie cieków opisano dla każdego piętra klimatyczno-roślinnego.
Author Elżbieta Pastwik
Elżbieta Pastwik,,
-
, Stanisław Małek (FoF / DoFE)
Stanisław Małek,,
- Department of Forest Ecology
Pages23-23
Publication size in sheets0.3
Book Pierzgalski Edward, Janek Magdalena (eds.): Woda w środowisku leśnym : IV Międzynarodowa Konferencja "Las i woda" : abstrakty, 2013, Instytut Badawczy Leśnictwa, ISBN 978-83-62830-26-8, 80 p.
Internal identifierWL/17/13
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourceconferenceIndex
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?