Evaluation of manganese seed dressings effect on healthiness of spring barley

Katarzyna Gleń , Elżbieta Boligłowa , Katarzyna Znój

Abstract

The effect of seed dressings: Teprosyn Mn and Raxil Gel 206 on intensification of fungal diseases of culm base, leaves and ears occurrence during the vegetation period of spring barley, Poldek c.v., were assessed in the paper. The applied seed dressings had a notable influence on the intensification of such barley diseases occurrence as: leaf spot caused by B. sorokiniana and Fusarium spp., barley stripe (Pyrenophora graminea), fusarium foot rot (Fusarium spp.) and ear spots (B. sorokiniana). Raxil Gel 206 and Teprosyn Mn preparations revealed a considerable and approximate efficiency in barley protection against fusarium foot rot and leaf spot. On the plots where grain was treated with these preparations pre-sowing, the share of plants showing symptoms of fusarium foot rot was smaller by half than on the control plots, and also the value of index of leaf infection by B. sorokiniana and Fusarium spp. decreased significantly. In comparison with Raxil Gel 206 dressing, manganese Teprosyn Mn dressing showed a significantly higher effectiveness in reducing barley stripe occurrence. It has been evident as a 23.36% lower share of plants infected by Pyrenophora graminea and 14.37% lower value of infection index.
Author Katarzyna Gleń (FoAE / DoAEP)
Katarzyna Gleń,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Elżbieta Boligłowa (FoAE / DoAEP)
Elżbieta Boligłowa,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Katarzyna Znój (FoAE / DoAEP)
Katarzyna Znój,,
- Department of Agricultural Environment Protection
Other language title versionsOcena działania manganowej zaprawy nasiennej na zdrowotność jęczmienia jarego
Journal seriesProceedings of ECOpole, ISSN 1898-617X, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol7
No1
Pages59-65
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjęczmień, choroby grzybowe, Teprosyn Mn
Keywords in Englishbarley, fungal diseases, Teprosyn Mn
Abstract in PolishW pracy oceniono wpływ zapraw nasiennych: Teprosyn Mn i Raxil Gel 206 na występowanie chorób grzybowych podstawy źdźbła, liści i kłosów jęczmienia jarego odmiany Poldek. Testowane preparaty istotnie modyfikowały nasilenie plamistości liści (kompleks grzybów B. sorokiniana i Fusarium spp.), pasiastość liści jęczmienia (P. graminea), fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła (Fusarium spp.) oraz plamistość kłosów (B. sorokiniana). Preparaty Raxil Gel 206 i Teprosyn Mn wykazały dużą skuteczność w ochronie jęczmienia przed fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła i plamistością liści. Udział roślin z objawami fuzaryjnej zgorzeli był o połowę mniejszy niż w obiekcie kontrolnym, istotnie obniżyła się również wartość indeksu porażenia liści przez B. sorokiniana i Fusarium spp. Zaprawa Teprosyn Mn wykazała istotnie większą skuteczność w ograniczeniu występowania pasiastości liści jęczmienia. Wyrazem tego jest o 23,4% mniejszy udział roślin porażonych przez P. graminea oraz o 14,4 niższa wartość indeksu porażenia.
DOIDOI:10.2429/proc.2013.7(1)007
URL http://tchie.uni.opole.pl/PECO13_1/EN/GlenBoliglowaZnoj_PECO13_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/32
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?