Wpływ temperatur ujemnych na zmiany parametrów geotechnicznych żużla wielkopiecowego

Eugeniusz Zawisza , Michał Walkosz

Abstract

This paper presents the test results of freeze resistance as well as the impact of sub-zero temperatures on the geotechnical parameters of blast furnace slag with graining-size distribution 0-63 mm from ”Pleszow” storage yard in Krakow. The scope of research include marking of the graining and parameters for compactibility (optimal humidity, inner humidity and coherence), shear strength (internal friction angle and coherence) as well as water-permeability (filtration coefficient). The tests were performed on stock and then 15 cycles of freezing and defrosting. The results analysis was performed in respect of suitability assessment of the slag for the purposes of ground construction, particularly road construction.
Author Eugeniusz Zawisza (FoEEaLS / DoHEaG)
Eugeniusz Zawisza,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Michał Walkosz (FoEEaLS / DoHEaG)
Michał Walkosz,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsImpact of sub-zero temperatures on the geotechnical parameters of blast furnace slag
Journal seriesPrzegląd Górniczy, ISSN 0033-216X, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol69
No5
Pages128-132
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishżużel wielkopiecowy, parametry geotechniczne, temperatury ujemne, EN blast furnace slag, geotechnical parameters, sub-zero temperatures
Keywords in Englishblast furnace slag, geotechnical parameters, sub-zero temperatures
Abstract in PolishPraca zwiera wyniki badań mrozoodporności oraz wpływu temperatur ujemnych na zmiany parametrów geotechnicznych żużla wielkopiecowego o uziarnieniu 0÷63 mm, pochodzącego ze składowiska „Pleszów” w Krakowie. Zakres badań obejmował oznaczenie uziarnienia oraz parametrów charakteryzujących zagęszczalność (wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu), wytrzymałość na ścinanie (kąt tarcia wewnętrznego i spójność) oraz wodoprzepuszczalności (współczynnik filtracji). Badania przeprowadzono na materiale wyjściowym oraz poddanym 15 cyklom mrożenia i rozmrażania. Analizę wyników badań przeprowadzono w aspekcie oceny przydatności przedmiotowego żużla do celów budownictwa ziemnego, w szczególności drogowego.
Internal identifierWIŚIG/2013/41
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 6.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?