Ocena warunków termicznych w strefie przebywania kurcząt brojlerów

Grzegorz Nawalany , Wacław Bieda , Paweł Sokołowski

Abstract

The paper presents the results of years of research which included, among others: the analysis of temperaturę and humidity of the liter and improving the thermal conditions in the broiler living zone. In practice, the evaluation of thermal conditions in the broiler houses are usually based on the monitoring of temperature and relative humidity in the production hall, while the temperature of litter is usually not measure. Litter temperature is also important in the shaping of thermal conditions in a broiler living zone. Use of the concept of perceptible temperature (ꜿ0)to evaluate a thermal conditions in the broiler living zone, better represents the state of the ambient thermal feelings by broiler chickens being in various phases of the rearing
Author Grzegorz Nawalany (FoEEaLS / DoRC)
Grzegorz Nawalany,,
- Department of Rural Construction
, Wacław Bieda (FoEEaLS / DoRC)
Wacław Bieda,,
- Department of Rural Construction
, Paweł Sokołowski (FoEEaLS / DoRC)
Paweł Sokołowski,,
- Department of Rural Construction
Other language title versionsEvaluation of thermal conditions in the broiler living zone
Pages166-172
Publication size in sheets0.5
Book Romaniuk Wacław (eds.): Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem infrastruktury, ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej, 2013, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie, ISBN 978-83-62416-61-5, 298 p.
Keywords in Polishanaliza, parametry techniczne, ściółka, chów drobiu
Keywords in Englishanalysis, thermal parameters, litter, poultry breeding
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki wieloletnich badań, które obejmowały m.in.: analizę parametrów cieplno-wilgotnościowych ściółki w brojlerni oraz doskonalenie warunków termicznych w strefie przebywania kurcząt brojlerów. W praktyce drobiarskiej ocena warunków termicznych w brojlerniach opiera się najczęściej na monitoringu temperatury i wilgotności względnej powietrza w hali produkcyjnej, natomiast temperatura ściółki zwykle nie jest mierzona. W kształtowaniu warunków termicznych, w strefie przebywania kurcząt brojlerów istotne znaczenie ma również temperatura ściółki. Wykorzystanie temperatury odczuwalnej (ꜿ0) do oceny warunków termicznych w strefie przebywania kurcząt brojlerów lepiej charakteryzuje stan odczucia otoczenia termicznego przez kurczęta brojlery będące w rożnych fazach odchowu.
Internal identifierWIŚIG/2013/241
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?