Właściwości preparatu kwasów huminowych Bio-activated Base actosol® i jego wpływ na plonowanie roślin

Barbara Filipek-Mazur , Monika Tabak , Grażyna Żukowska , Krystyna Ciarkowska , Katarzyna Sołek-Podwika

Abstract

In a two-year pot exp., the effect of soil fertilization with a com. humic acids-based prepn. on yielding of maize and celery was studied and compared with the yields on soils fertilized with mineral and manure fertilizers. The use of humic acids increased the dry matter yield of aboveground parts of the plants by 10-22% and 15-41% by mass in comparison with mineral and manure fertilization, resp. In the same test, the yield of plant roots increased also by 19-35% and 13-64% by mass, resp. The studied humic acid prepn. showed low aliphaticity which was proofed by IR spectrum.
Author Barbara Filipek-Mazur (FoAaE / DoAaECh)
Barbara Filipek-Mazur,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Monika Tabak (FoAaE / DoAaECh)
Monika Tabak,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Grażyna Żukowska
Grażyna Żukowska,,
-
, Krystyna Ciarkowska (FoAaE / IoSSaA)
Krystyna Ciarkowska,,
- Institute of Soil Science and Agrophysics
, Katarzyna Sołek-Podwika (FoAaE / IoSSaA)
Katarzyna Sołek-Podwika,,
- Institute of Soil Science and Agrophysics
Other language title versionsCharacteristics of a humic acid preparation and its influence on plant yielding
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol98
No6
Pages920-923
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishOkreślono właściwości preparatu kwasów huminowych Bio-activated Base actosol® oraz wpływu jego doglebowej aplikacji na wielkość plonu kukurydzy i selera. Przeprowadzono dwuletnie doświadczenie wazonowe, w którym rośliny testowe (rosnące w monokulturach) uprawiano na glebach lekkiej i średniej. Badane kwasy huminowe charakteryzowały się małą alifatycznością, o czym świadczyły wartości stosunków absorbancji i widmo IR. Zastosowanie kwasów huminowych prowadziło do istotnego zwiększenia plonu suchej masy części nadziemnych roślin (odpowiednio o 10-22% i 15-41% w porównaniu z nawożeniem mineralnym i obornikiem). Wprowadzenie podwójnej dawki preparatu umożliwiło uzyskanie istotnie większego plonu części nadziemnych lub plon roślin nawożonych obiema dawkami nie był statystycznie zróżnicowany. Aplikacja kwasów huminowych prowadziła także do zwiększenia plonu korzeni (odpowiednio o 19-35% i 13-64% w porównaniu z nawożeniem mineralnym i obornikiem). Preparat kwasów huminowych może być wykorzystywany jako źródło wielkocząsteczkowej materii organicznej, a jego efekt plonotwórczy może być istotnie większy niż obornika.
DOIDOI:10.15199/62.2019.6.11
URL http://sigma-not.pl/publikacja-121025-2019-6.html
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?