Grzyby saprotroficzne z ryzosfery pelargonii (Pelargonium spp.) i ich wpływ na wzrost niektórych patogenów tej rośliny

Halina Kurzawińska , Małgorzata Nadziakiewicz , Jacek Nawrocki

Abstract

Species composition of microorganisms colonizing geranium plants and rhizosphere, species attendance, pathogenicity of some isolates in relation to this plant’s seedlings and biotic ratio between rhizosferical microorganisms and Fusarium oxysporum, Phytophthora cryptogea and Pythium ultimum have been determined. Infected geranium plants were mainly colonized by F. oxysporum, Ph. cryptogea , P. ultimum. Above species were pathogenic for geranium seedlings. Biotic relations research revealed that microorganisms accumulation, connected with geranium rhizosphere has been conductive to F. oxysporum, Ph. cryptogea, Ph. ultimum growth. Those pathogens didn’t encounter environment resistance.
Author Halina Kurzawińska (FoH / DoPProt)
Halina Kurzawińska,,
- Department of Plant Protection
, Małgorzata Nadziakiewicz (FoH / DoPProt)
Małgorzata Nadziakiewicz,,
- Department of Plant Protection
, Jacek Nawrocki (FoH / DoPProt)
Jacek Nawrocki,,
- Department of Plant Protection
Other language title versionsSaprophytic fungi of pelargonium (Pelargonium spp.) rhyzosphere and their effect on the growth on potential patogens on the plant
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages123-132
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpelargonia, ryzosfera, Fusarium oxysporum, Phythophtora cryptogea, Pythium ultimum, stosunki biotyczne
Keywords in EnglishPelargonium spp., rhizosphere, Fusarium oxysporum, Phytophthora cryptogea, Pythium ultimum, biotic relations
Abstract in PolishOkreślono skład gatunkowy mikroorganizmów zasiedlających rośliny i ryzosferę pelargonii, frekwencję gatunków, chorobotwórczość niektórych izolatów w stosunku do sadzonek tej rośliny oraz stosunki biotyczne między zbiorowiskiem mikroorganizmów ryzosferycznych a Fusarium oxysporum, Phytophthora cryptogea i Pythium ultimum. Chore rośliny pelargonii były zasiedlane głównie przez F. oxysporum, Ph. cryptogea, P. ultimum. Gatunki te były chorobotwórcze dla sadzonek pelargonii. Badania stosunków biotycznych wykazały, że zbiorowisko mikroorganizmów związanych z ryzosferą pelargonii sprzyjało wzrostowi F. oxysporum, Ph. cryptogea, Ph. ultimum. Patogeny te nie napotkały oporu ze strony środowiska.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/27
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczeniaMałgorzata Nadziakiewicz, Jacek Nawrocki.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?