Niezawodność sieci wodociągowych małych wodociągów grupowych w Polsce

Tomasz Bergel

Abstract

The paper presents the study on reliability of water supply networks of 376 small group waterworks in Poland. The reliability, with respect to specific types of water pipes and fittings, was characterized by key indicators, i.e. the average time of failure-free operation, average repair organization and proper repair times, time of гесоѵегу (repair), the intensity of гесоѵегу, readiness index and unreliability (stopping) index
Author Tomasz Bergel (FoEEaLS / DoSEaWM)
Tomasz Bergel,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsReliability of water supply networks of small group waterworks in Poland
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, (B 11 pkt)
Issue year2013
No1
Pages26-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish małe wodociągi, niezawodność sieci, wskaźniki niezawodności
Keywords in Englishsmall waterworks, network reliability, reliability indexes
Abstract in PolishW publikacji przedstawiono wyniki badań niezawodności sieci wodociągowych 376 małych wodociągów grupowych w Polsce. Niezawodność tą, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów przewodów wodociągowych i armatury, scharakteryzowano za pomocą podstawowych wskaźników, tzn. średniego czasu pracy bezuszkodzeniowej, średnich czasów organizacji naprawy i właściwej naprawy, czasu odnowy (naprawy), intensywności odnowy, wskaźnika gotowości oraz wskaźnika zawodności (postoju)
Internal identifierWIŚIG/2013/135
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?