Wybrane uwarunkowania percepcji żywności ekologicznej przez konsumentów

Renata Matysik-Pejas , Joanna Żmuda

Abstract

The paper presents results of research on some aspects that affect perceptions of organic food by the consumer. The problem which is the subject of the article was elaborated on the basis of primary information derived from survey research conducted on 219 respondents. Obtained results allowed the identification of respondents associations with the term “organic food”, and therefore indirectly way of defining by them this type of food. Also obtained an evaluation of motives that lead respondents to purchase organic food. The results provide a basis for determining how the respondents identify organic food and what is among them degree of knowledge of certification units operating in area of organic agriculture. Also obtained opinions of respondents about the main barriers of buying organic food.
Author Renata Matysik-Pejas (FoAaE / IoEEaM )
Renata Matysik-Pejas,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
, Joanna Żmuda
Joanna Żmuda,,
-
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (B 7 pkt)
Issue year2011
Vol13
No4
Pages124-128
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishżywność ekologiczna, zachowania konsumentów
Keywords in Englishorganic food, consumer behavior
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczące niektórych uwarunkowań zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie skojarzeń respondentów z terminem żywność ekologiczna, a więc pośrednio sposobu definiowania przez nich tego typu żywności. Uzyskano także oceny motywów, które skłaniają respondentów do nabywania żywności ekologicznej. Wyniki badań dają także podstawy to stwierdzenia, w jaki sposób badani identyfikują produkty ekologiczne oraz jaki jest wśród nich stopień znajomość jednostek certyfikujących, działających w obrębie rolnictwa ekologicznego. Uzyskano także opinie badanych na temat głównych barier zakupu żywności ekologicznej.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*5 (2016-04-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?