Wpływ zagrożenia powodziowego na życie wspólnotowe mieszkańców wsi

Wioletta Knapik

Abstract

In recent decades, various parts of the world have experienced extreme natural phenomena and these have been intensifying, often, associated as a symptom of global warming. Throughout Europe and in Poland mainly in the South, floods occur - a particularly hazardous phenomenon, of cyclic character, starting from 1997. The subject of research, which is presented partially in this article, is flood hazard and flood disaster in relation to the existing social bonds and interaction of inhabitants of the communes of: Gnojnik (Małopolskie Voivodeship), Skarbimierz (Opolskie Voivodeship) and Sławatycze (Lubelskie Voivodeship). These communes have experienced floods a number of times and at least twice in the analyzed period of 2008-2011. As it can be concluded from the research, the inhabitants of the communes cooperate with each other on a daily basis. The respondents are also involved in the life of their villages. The respondents maintain contact with their neighbours, they live peacefully and cannot name persons to whom they could refer to as to enemies. As it seems from the respondents' accounts, inhabitants do help each other, particularly in times of flood hazard. However, this assistance is mostly limited to the nearest of neighbours.
Author Wioletta Knapik (FoAE / IoEcoSoc)
Wioletta Knapik,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsInfluence of flood hazard on community living conditions for the inhabitants of rural areas
Journal seriesWies i rolnictwo (in English: Village and Agriculture), ISSN 0137-1673, (B 14 pkt)
Issue year2013
No4(161)
Pages173-189
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishwięź społeczna, zagrożenie powodziowe, współdziałanie mieszkańców wsi
Keywords in Englishsocial ties, flood threats, rural citizens' cooperation
Abstract in PolishW ostatnich dziesięcioleciach w różnych rejonach świata nasilają się ekstremalne zjawiska przyrodnicze, które związane są przede wszystkim z globalnym ocieplaniem się klimatu. W Europie i w Polsce, głównie w jej południowej części, występują powodzie - zjawisko szczególnie niebezpieczne, mające cykliczny charakter, począwszy od 1997 roku. Przedmiotem badań jest zagrożenie powodziowe i katastrofa powodzi na tle istniejących więzi społecznych i współdziałania mieszkańców gmin: Gnojnik (województwo małopolskie), Skarbimierz (województwo opolskie) i Sławatycze (województwo lubelskie). Gminy te kilkakrotnie doświadczyły powodzi; na przestrzeni badanego okresu 2008-2011 - przynajmniej dwukrotnie. Jak wynika z badań, mieszkańcy tych gmin współpracują ze sobą na co dzień. Respondenci również są zaangażowani w życie społeczne wsi. Podtrzymują kontakty sąsiedzkie, żyją z sąsiadami w zgodzie i nie mają w swoim najbliższym otoczeniu osób, które mogliby nazwać wrogami. Jak wynika z ich relacji, wszyscy mieszkańcy pomagają sobie nawzajem, szczególnie w trakcie zagrożenia powodziowego, lecz pomoc ta ogranicza się zazwyczaj do najbliższych sąsiadów.
URL http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=ff77ba07-331a-4cdf-8c9b-0c6d9ed8d376
Internal identifierWRE/2013/174
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?