Organizacja struktury ksiąg wieczystych w Polsce

Barbara Prus

Abstract

Land register is a primary source of information about properties. It is an important element in the process of real estate management, defining the legal status and determine the owner. Land register include information about limited property rights and morgage. This source is important to notary, surveyor, bank clerk, investor, property appraiser. This article presents an analysis of the land register structure in Poland and an analysis of the information contained in the traditional land register. It compares also traditional and new land register system in Poland. The article shows the establishment of an electronic land register, with a particular attention to the content
Author Barbara Prus (FoEEaLS / DoSPaLA)
Barbara Prus,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsLand register organization structure in Poland
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 5 pkt)
Issue year2011
No3
Pages183-191
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishksięga wieczysta, migracja KW, elektroniczna księga wieczysta
Keywords in Englishland register, migration, electronic land register
Abstract in PolishKsięga wieczysta jest podstawowym źródłem informacji o nieruchomościach. Stanowi punkt wyjścia w procesie gospodarowania nieruchomościami, w określaniu stanu prawnego oraz w ustaleniu osoby właściciela lub władającego. Zawiera informacje o ograniczonych prawach rzeczowych związanych z przedmiotową nieruchomością, w tym o obciążeniach hipotecznych. Księgi wieczyste są przedmiotem zainteresowania wielu branż zawodowych: notariuszy, geodetów, bankowców, inwestorów, rzeczoznawców majątkowych. Artykuł prezentuję analizę struktury ksiąg wieczystych w Polsce oraz analizę informacji zawartych w tradycyjnych księgach wieczystych. Zawiera także próbę porównania tradycyjnego i nowego ustroju ksiąg wieczystych w Polsce. Przedstawia ponadto budowę elektronicznej księgi wieczystej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na treści w niej zawarte.
Internal identifierWIŚIG/2011/4
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?