Szkody wyrządzane przez bobra europejskiego Castor fiber w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej w Małopolsce

Marek Wajdzik , Tadeusz Kubacki , Andrzej Tomek

Abstract

There had been 262 beaver damages registered on the area of the Małopolska Province in the years between 1998 and 2008, with their value estimated all in all at over 150 thousand zlotys. Most damages (120) caused by beavers occurred in forest economy, where they have felled 14 thousand trees of the total stand volume of 752 m 3. Most often the animals damaged willows (5850 trees), poplars (3550), alders (2100) and oaks (1500). Among the specimens damaged, the majority (69%) had the DBH (diameter at breast height) up to 11 cm. With regard to agricultural economy, 116 damages have been registered, referring mostly to the destruction of bulb and root plants crops (beetroot, carrot, parsley) and cereals (corn, wheat). On the non-forest areas beavers caused considerable damage by flooding or periodical inundation of meadows and pastures. Damages in fishing economy concentrated mainly on perforating and weakening of fish pond causeways, as well as blocking culverts and the flow of water in the ditches.
Author Marek Wajdzik (FoF / L-IBL)
Marek Wajdzik,,
- Institute of Forest Biodiversity
, Tadeusz Kubacki (FoF / IoFB)
Tadeusz Kubacki,,
- Institute of Forest Biodiversity
, Andrzej Tomek (FoF / L-IBL)
Andrzej Tomek,,
- Institute of Forest Biodiversity
Other language title versionsDamages caused by European Beaver Castor fiber in agricultural, forest and fishing economy in the Małopolska Province
Journal seriesStudia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol15
No36(3)
Pages124-131
Keywords in Polishbóbr europejski Castor fiber, szkody
Keywords in EnglishEuropean beaver, Castor fiber, damages
Abstract in PolishW latach 1998-2008 na terenie Małopolski odnotowano 262 szkody bobrze, których sumaryczną wartość oszacowano na ponad 150 tysięcy zł. Najwięcej szkód (120) bobry wyrządziły w gospodarce leśnej, gdzie ścięły ponad 14 tys. drzew o łącznej miąższości 752 m3 . Najczęściej zwierzęta te uszkadzały wierzby: (5850 szt.), topole (3550), olsze (2100) oraz dęby (1500). Spośród uszkadzanych drzew przeważały okazy o pierśnicy do 11 cm (69%). Z kolei w gospodarce rolnej odnotowano 116 szkód przy czym bobry najczęściej uszkadzały uprawy roślin okopowych (buraków, marchwi, pietruszki) oraz zbóż (kukurydzy, pszenicy). Na obszarach nieleśnych istotne znaczenie miały również szkody na łąkach i pastwiskach polegające na zalewaniu lub okresowym podtapianiu. Szkody w gospodarce rybackiej koncentrowały się głównie na dziurawieniu i osłabianiu grobli stawów rybnych, a także zatykaniu przepustów i blokowaniu przepływu wody w rowach.
URL http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim36_pdf/Wajdzik.pdf
Internal identifierWL/13/4
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?