Metoda wrażliwościowa w ocenie wpływu dokładności pomiarów parametrów macierzy s elementów toru pomiarowego podczas weryfikacji generatora ESD

Tomasz Dróżdż

Abstract

Badania odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) są jednym z podstawowych testów, jakim poddaje się wyroby elektryczne w celu sprawdzenia ich właściwości w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Ogólne zasady przeprowadzania tych badań przedstawiono w normie PN-EN 61000-4-2 [1]. Dla zapewnienia wiarygodności badań symulator poddaje się okresowej weryfikacji w sposób zgodny z zaleceniami powyższej normy. Schemat stanowiska do przeprowadzania pomiarów prądu przedstawiono na rys. 1 (wszystkie rysunki na III stronie okładki). Elementy tego stanowiska stanowią: tarcza rozładowcza, oscyloskop i kabel z tłumikiem łączący wyjście tarczy z wejściem oscyloskopu. Elementy te, z wyjątkiem części zewnętrznej tarczy, są umieszczone w ekranowanej komorze (w tzw. klatce Faradaya). Dla uzyskania wiarygodności wyników pomiarów niezbędne jest podawanie ich niepewności. Sporządzenie rzetelnego bilansu niepewności należy do czynności bardzo trudnych i pracochłonnych, wymaga przeprowadzenia rozbudowanych procedur obliczeniowych i analiz. Na złożoność tego zagadnienia składają się m. in. podane niżej czynniki. - Zjawisko fizyczne wyładowań ESD jest z dziedziny techniki wysokich napięć (powietrzne wyładowanie łukowe przy naładowaniu elektrycznością statyczną do kilku lub kilkunastu kV). - Charakterystyka widmowa prądu wyładowań ESD rozciąga się w zakresie do kilku GHz. - Do przeprowadzenia weryfikacji impulsu prądu konieczny jest specjalistyczny oscyloskop o analogowym paśmie przekraczającym 1 GHz i częstotliwości próbkowania rzędu 10 x 109 próbek na sekundę. - Występuje konieczność przeprowadzenia złożonych transformacji czasowo-częstotliwościowych i określenia wpływu na wyznaczany prąd (podawany w dziedzinie czasu) składników niepewności zdefiniowanych w dziedzinie częstotliwości (np. niektórych parametrów oscyloskopu). - Parametry wysokoczęstotliwościowe tarczy rozładowczej nie mogą być pomierzone bezpośrednio, konieczne jest stosowanie specjalnych adapterów.
Author Tomasz Dróżdż (UAK)
Tomasz Dróżdż,,
- University of Agriculture in Krakow
Journal seriesPrzegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496, (B 9 pkt)
Issue year2013
No11
Pages1361-1363
Publication size in sheets0.3
Internal identifierWIPiE/2013/14
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieT. Dróżdż
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?