Przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej województw w świetle wyników PSR 2010

Jadwiga Bożek

Abstract

The paper presents the results of grouping of voivodships with respect to the similarity of agrarian structure for the data of PSR 2010. The fuzzy classification method was applied. The grouping was carried out for the two variants of structure: 1) 1-5 hectares, 5-10 hectares, 10-20 hectares, 20-50 hectares, 50 hectares and more; 2) 0-1 hectares, 1-2 hectares, 2-5 hectares, 5-10 ha, 10-20 hectares, 20-50 hectares, 50 hectares and more. The results obtained were compared with the results for 2002.
Author Jadwiga Bożek (FoAaE / DoSaE)
Jadwiga Bożek,,
- Department of Statistics and Econometrics
Other language title versionsSpatial differentiation of agrarian structure of voivodships in the light of the results of PSR 2010
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (B 7 pkt)
Issue year2012
Vol14
No8
Pages21-26
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki grupowania województw pod względem podobieństwa struktury agrarnej dla danych PSR 2010. Zastosowano metodę klasyfikacji rozmytej. Grupowanie przeprowadzono dla dwóch wariantów struktury: I wariant: 1-5 ha, 5-10 ha, 10-20 ha, 20-50 ha, 50 i więcej ha oraz II wariant: 0-1 ha, 1-2 ha, 2-5 ha, 5-10 ha, 10-20 ha, 20-50 ha, 50 i więcej ha. Otrzymane wyniki porównano z wynikami z 2002 r. Największe zmiany w latach 2002-2010 nastąpiły w strukturze województw należących do grupy IV, najmniejsze zaś w grupie III.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-03-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?